• IX Ogólnopolski Marsz Pokoju HDK PCK 2013
 • Akcje Krwiodastwa w 2015 Więcej
 • Mistrzostwa Polski w Szachach Bielsko Biała
 • Zbieramy pieniążki i żywność dla potrzebujących wspólnie w Tesco
 • Przekazanie rowerka rehabilitacyjnego Więcej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Działalność Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej za rok 2023

   

Sprawozdanie z działalności programowej

  PCK za 2023 rok

Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej


 • Misja i zasady

Misją Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych.

 • Zagadnienia organizacyjne
 • Funkcjonowanie Rejonowych Organów Statutowych

Zarząd Oddziału Rejonowego PCK pracował w składzie:
Tomasz PIWOCHA -   Prezes
Marek Gruszka – sekretarz
Henryk Stokłosa   -    konsultant ds. ratownictwa
Henryk Kowacz -    konsultant ds. krwiodawstwa
Leszek Główka     -    Konsultant ds. krwiodawstwa

Zarząd odbył 9 posiedzeń, podjął 12 uchwał. Na posiedzeniach Zarząd planował
i zatwierdzał budżet, omawiał sprawy związane z funkcjonowaniem biura w Żywcu, zajmował się formami pozyskiwania środków finansowych na działalność, analizował przychody i koszty działalności gospodarczej - transport, zajmował się realizacją zadań
z zakresu promocji zdrowia, honorowego krwiodawstwa, pierwszej pomocy oraz sprawami działalności szkolnych kół.  

Uchwała nr 1/2023 z dnia 27.01.2023r w sprawie przyjęcia, przyjętej obiegowo uchwały nr 11/2022 z dnia 28.12.2022r w sprawie zakupu Ambulansu dla OR PCK w BB.

Uchwala nr 2/2023 z dnia 27.01.2023r w sprawie nadania orderów, odznaczeń i wyróżnień dla działaczy oraz sponsorów OR PCK w Bielsku-Białej,

Uchwała nr 3/2023 z dnia 27.01.2023r. w sprawie organizacji w miesiącu wrześniu 2023 XI Marszu Pokoju HDK z Rajska do Niemieckiego Obozu Zagłady w Brzezince i Oświęcimiu.

Uchwała nr 4/2023 z dnia 27.01.2023r w sprawie zwołania w dniu 25 marca 2023r godz. 10.00 Zjazdu Sprawozdawczego OR PCK w BB.

Uchwała nr 5/2023 z dnia 27.02.2023 r w sprawie przystąpienia do etapu rejonowego Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej pomocy w OR PCK w BB.

Uchwała nr 6/2023 z dnia 27.02.2023r w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności OR PCK w BB za rok 2022.

Uchwała nr 7/2023 z dnia 27.02.2023r w sprawie przyjęcia Planu Pracy OR PCK w BB na rok 2023.

Uchwała nr 8/2023 z dnia 22.03.2023r w sprawie organizacji Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy w OR PCK w BB.

Uchwala nr 9/02023 z dnia 22.03.2023r w sprawie rozwiązania i likwidacji Koła Grupy Pierwszej Pomocy PCK w Cieszynie oraz Klubu HDK PCK Teksit w Skoczowie.

Uchwala nr 10/2023 z dnia 03.07.2023r w sprawie nadania orderów, odznaczeń
i wyróżnień dla działaczy oraz sponsorów OR PCK w Bielsku-Białej,

Uchwala nr 11/2023 z dnia 22.11.2023r w sprawie przydziału kalendarzy PCK dla członków Klubów i Kół PCK.

Uchwala nr 12/2023 z dnia 22.11.2023r w sprawie obciążenia Grup Ratownictwa PCK w Bielsku-Białej i Grupy Ratownictwa PCK w Czechowicach-Dziedzicach comiesięcznymi 8% kosztami utrzymania OR PCK w BB, pochodzącymi z ich przychodów oraz:

a) obciążenia Grupy Ratownictwa PCK w Czechowicach-Dziedzicach, miesięczną kwotą 40 złotych na pokrycie ponoszonej kosztów przez OR PCK w BB na rzecz obsługi księgowej w Śląskim Oddziale Okręgowym PCK,

b)  obciążenia Grupy Ratownictwa PCK w Bielsku - Białej, miesięczną kwotą 20 złotych na pokrycie ponoszonej kosztów przez OR PCK w BB na rzecz obsługi księgowej w Śląskim Oddziale Okręgowym PCK oraz 4% od wartości przychodowej faktury Grupy Ratownictwa PCK w Bielsku - Białej na rzecz OR PCK w Bielsku-Białej.

Przewodniczący Rejonowej Komisji Rewizyjnej PCK lub inny członek komisji uczestniczył w posiedzeniach Zarządu.

W okresie sprawozdawczym Rejonowa Komisji Rewizyjnej PCK OR PCK w Bielsku -Białej odbyła 5 posiedzeń Komisji oraz przeprowadziła 3 kontrole doraźne.

Rejonowa Rada HDK PCK przy Oddziale Rejonowym w Bielsku-Białej odbyła 
6 posiedzeń,
na wszystkich posiedzeniach rozmawiano o bieżących sprawach związanych z honorowym krwiodawstwem, analizowano i zatwierdzano wnioski na odznaczenia dla honorowych dawców krwi.

 • Stany organizacyjne

 W oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża funkcjonują jednostki podstawowe tj.:
1. Dwie (2) Grupy Ratownictwa PCK w Bielsku-Białej i Czechowicach Dziedzicach - 54 członków.
2. Dwadzieścia (21) Klubów Honorowych Dawców Krwi -330 członków
3. Trzydzieści jeden (31) Szkolnych Kół PCK   - 442 członków
4. Dwa (2) Koła zakładowe/środowiskowe- 21 członków.

Razem członków PCK skupionych w 56 jednostkach – 847 członków PCK.

 • Współpraca z Krajowymi Stowarzyszeniami Czerwonego Krzyża i Półksiężyca

WOLONTARIUSZE SZKOLNEGO KOŁA POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA POD NAMIOTEM W NIEMCZECH

Młodzież Szkolnego Koła PCK reprezentująca Branżową Szkołę I Stopnia nr 4 w Bielsku –Białej w dniach od 29 lipca 2023r. do 5 sierpnia 2023r. uczestniczyła w obozie namiotowym na Kempingu w Almke niedaleko Wolfsburga. Organizatorem obozu był Niemiecki Czerwony Krzyż KV Wolfsburg wspólnie z Oddziałem Rejonowym PCK w Bielsku-Białej.
Podczas obozu Młodzieżowego Czerwonego Krzyża (JRK) w Almke niemiecko-polska grupa odwiedziła także partnerskie miasto Wolfsburg. Mogliśmy odwiedzić siedzibę Niemieckiego Czerwonego Krzyża w Wolfsburgu oraz zapoznać się z działaniami prowadzonym przez to stowarzyszenie. Ważnym punktem tego dnia było nasze spotkanie z Panią burmistrz Angeliką Jahns w sali wykładowej Domu Kultury Alvar Aalto. Pani burmistrz opowiedziała nam historię miasta Wolfsburg w której ważną rolę odgrywa siedziba koncernu Volkswagen. Z pewnością ogromną atrakcją dla młodzieży była wizyta w muzeum samochodowym AUTOSTAD, gdzie uczniowie mogli podziwiać modele aut z różnych dziesięcioleci. Duże emocje wzbudziła również możliwość pobytu w salonach samochodowych, w których młodzież bez żadnych ograniczeń sprawdzała niezawodność takich marek jak SEAT, AUDI, VW czy SKODA. Podczas obozu młodzież z Bielska-Białej aktywnie uczestniczyła w programie przygotowanym przez organizatorów. Były to różnorodne warsztaty np. malowania koszulek indonezyjską techniką batiku, robienia obrazków z nici, czyli popularny String Art. oraz zajęcia sportowe
i gry terenowe. W ramach pierwszej pomocy cała społeczność obozowa podjęła wyzwanie na wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej w trybie ciągłym w ciągu 24 godzin. Wymagało to od uczestników samodyscypliny by zadanie zakończyło się sukcesem. Niemiecki Czerwony Krzyż dał polskiej młodzieży szansę na cieszenie się wakacjami i poznanie uroków Dolnej Saksonii. Byliśmy zbudowani gościnnością gospodarzy. Porozumiewanie z dnia na dzień stawało się łatwiejsze i przyjemniejsze dla nas wszystkich. Opuściliśmy Almke z wieloma wrażeniami i nawiązanymi, nowymi kontaktami. Nasze spotkanie nie byłoby możliwe, gdyby nie zaangażowanie wielu osób i organizacji. 

 • Wolontariat

- w dniu 15 grudnia 2023r na terenie hipermarketu Kaufland przy alej Generała Władysława Andersa 81 w Bielsku-Białej, zbiórkę żywności prowadziły uczennice i członkinie Szkolnego Koła PCK w Branżowej Szkole I Stopnia nr 4 im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej pod opieką Pani Marzeny Kozłowskiej-Wolny- Wicedyrektor Szkoły i jednocześnie opiekunki Szkolnego Koła PCK. Dzięki uprzejmości i hojności darczyńców wolontariusze zebrali trzy kosze darów.  Zebrane artykuły żywnościowe, zostały wydane w paczkach żywnościowych
z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla seniorów, osób niepełnosprawnych oraz osób niezaradnych życiowo, których aktualna sytuacja materialna wymaga wsparcia na zbliżające się święta.

- W dniach 15 i 16 grudnia 2023r.  wspólnie z Intermarche w Bielsku-Białej przy ul. Żywieckiej 19, uczniowie - wolontariusze z Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego w Bielsku-Białej pod opieką Pani Joanny Kozik, kwestowali i prowadzili zbiórkę żywności dla seniorów, osób niepełnosprawnych i osób niezaradnych życiowo. Zebrane środki finansowe zostały przeznaczone na zakup artykułów spożywczych, które z zebranymi do koszy z artykułami zostały przekazane do paczek żywnościowych przygotowanych i wydanych przez Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

- w dwa dni, 20 wolontariuszy, uczniów z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bestwinie pod opieką pani Oliwki Sobieskiej zebrało 7 pełnych koszy. żywności podczas akcji charytatywnej PCK. W dobie trudnych czasów, braku empatii, znaleźli się uczniowie i rodzice, dziadkowie i przypadkowi ludzie, którzy podzielili się swoim sercem z najbardziej potrzebującymi w naszej gminie. Wolontariusze okazali się niesamowici, nasi wspierający wyjątkowymi. 

 • Zatrudnienie

W Oddziale Rejonowym PCK w Bielsku-Białej zatrudnienie w roku sprawozdawczym przedstawiało się następująco:
- 1 osoba na umowę o prace - dyrektor OR PCK w BB

- 19 Zleceniobiorców (w tym 2 osoby -Zleceniobiorcy są zatrudnione w biurze OR PCK przy realizacji działań statutowych PCK oraz 17 Zleceniobiorców zatrudnionych wg. potrzeb
i w różnych okresach czasowych przy realizacji transportów sanitarnych i zabezpieczeń imprez sportowo-rekreacyjnych, realizowanych na podstawie umów cywilno-prawnych zawartych
z podmiotami zewnętrznymi.

 • Kontrole

W okresie sprawozdawczym w Oddziale Rejonowym PCK w Bielsku-Białej nie było kontroli zewnętrznych.

 • GOTOWOŚĆ DO DZIAŁANIA W CZASACH KRYZYSU
 • Pomoc humanitarna

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 31 marca 2023r.  Oddział Rejonowy PCK
w Bielsku-Białej realizował między innymi program humanitarny przyznany przez ZG PCK
w kwocie 90.000,00 zł. na realizację programu humanitarnego oraz programu logistyczny
w kwocie 22.041,20 złotych. Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej z przyznanych środków finansowych w kwocie 90 000,00 złotych na realizację programu humanitarnego na dzień 31.03.2023r., wydatkował je w całości na zakup żywności, środków higieny oraz chemii domowej i innych artykułów.  Natomiast w ramach realizacji programy logistycznego Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej z przyznanej kwoty 22.041.20 złotych wydatkował kwotę 19.358,49 złotych. Pozostała kwota zostaje zwrócona jako niewykorzystana do Zarządu Głównego PCK. W okresie realizacji tegoż programu Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej udzielał indywidualnie pomocy uchodźcom z Ukrainy w postaci przekazania żywności, środków higieny itp., dla: 4086 osób.  Natomiast w całym okresie sprawozdawczym łącznie udzielono pomocy humanitarnej uchodźcom z Ukrainy w postaci przekazania żywności, środków higieny itp., dla: 7304 osób o łącznej wadze 27203kg.  Dla tych osób przekazał
z otrzymanych darów oraz zakupionych artykułów spożywczych żywność długoterminową, środki higieny osobistej, chemię gospodarczą i inne artykuły pierwszej potrzeby pozyskane od darczyńców.

Również w analizowanym okresie sprawozdawczym Oddział Rejonowy PCK
w Bielsku-Białej przekazał dary w 64 (1 duży, 20 średnich i 43 małe) transportach humanitarnych na terytorium Ukrainy. Między innymi przekazał: nowe obuwie trekkingowe, pozyskanego w ramach darowizny od partnerów firmy Wolverine z Holandii i Włoch w ilości 23307kg, żywność /woda o wadze 28307 kg, chemia i pokrewne 2491 kg, koce, śpiwory/pokrewne 489 kg, kosmetyki/higiena 68 kg, środki opatrunkowe 78 kg, inne o wadze 1391 kg. Powyższe dary oraz artykuły spożywcze, odzież otrzymaną od darczyńców przekazaliśmy do:

 • Powiatowe Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Kamionce Buskiej
  ul. Szewczenki 10,
 • Fundacja „Marzenie Dziecka” we Lwowie ul. Czerwonej Kaliny 62a-dwukrotnie,
 • Fundacja Charytatywnej Schronisko Bukowina pow. Czerniowce, Wisołka Rewakivice ul. Młodzieżowa 34,
 • Fundacja Save Mariupol, KOD:44863829 (dla mieszkańców Zaporoża) -trzykrotnie,
 • Miasta Bucza na Ukrainie,
 • Ministerstwo Socjalnej Polityki Ukrainy, Lwów ul. Hutoriłka 38,
 • Ministerstwo Obrony Ukrainy Jednostka Wojskowa A1302, obwód dniepropietrowski,
 • Organizacja Publicznej” Kobiece Serce Zarichny”, obwód zaporoski, wieś Zariczne,
 • Kulbakiński Domu Kultury Mikołajów ul. Rayduzhna 38, obwód mikołajowski,
 • Naczelne Centra Iwana BOSKO Lwów, ul. Krawczyńska Droga 17a, obwód lwowski,
 • Organizacja Publicznej „Patriotyzm i legalność” Ukraina, Truskawiec ul. Mazepy 21D,
 • Ministerstwo Socjalnej Polityki Ukrainy, Lwów ul. Hutoriłka 38, KOD: 25248327.
 • Kulbakiński Dom Kultury ul. Rayduzhana 38, Mikołajów, obwód mikołajowski, 54037,
 • Stowarzyszenie Gromadzkiej Organizacji „Ja Czuju z Kochlear” Winogradiw ul. Iwana Franka 1, KOD:416554343,
 • Urząd Miasta Gajworon ul. Heroiv Majdanu 5, Gajworon, Kirowogradski obwód, KOD:04055297,
 • Kirovohradska Oblast Miasto: Blahoviszczeńskie, Kirovohrad ul. Promysława 23/54, 26400,
 • Rada wsi Kamieni Potoki Komitet Wykonawczy ul. Myru 19, COD:44030783,
 • Centrum Charytatywnej Pomocy dla Ukraińskiej Armii Miasta Kicmań
  ul. Niezależności 83, KOD:40220597,
 • Fundacja „Przyszłość Ukraińskiej Nacji” Dniepr ul. Starokozacka 27,
 • Fundacja Oleksandra Janowskiego, Kijów obwód Petropawliwska Barszczeagiwka 08-129 ul. Połtawska 19/8, KOD: 44675008,
 • Centrum Charytatywnej Pomocy dla Bukowiński Mariupol wieś Rewakywcy
  ul. Mołodziozna 34A, KOD:45294354.

Ponadto Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej wspierał pomocą żywnościowa dzieci Domu Dziecka oraz trzech Szkół Specjalnych z Winnicy, które to dzieci zamieszkiwały w tym okresie sprawozdawczym w Bielsku-Białej przy ul. Polnej 31 oraz w Domu Wczasów Dziecięcych Wielka Puszcza 91 pow. żywiecki.

Wspieraliśmy dzieci oraz osoby niepełnosprawne zamieszkujące w Ośrodku Wczasowym „Zielony Stok” w Wiśle ul. Górnośląska 3 pow. cieszyński.

W procesie przyjmowania, rozładowywania, sortowania i wydawania darów w tygodniu   zaangażowani byli i są wszyscy pracownicy biura w liczbie 1 osoba, 2 Zleceniobiorców, 
8 wolontariuszy przemiennie stałych i średnio 3 wolontariuszy akcyjnych.

W trakcie realizacji wyżej opisanej pomocy humanitarnej Oddział Rejonowy PCK
w Bielsku-Białej korzystał nieodpłatnie z użyczonego dużego magazynu na terenie Miasta Bielsko-Biała przy ul. Leszczyńskiej 6.

Ponadto fotorelacje z przekazywanych darów na terytorium Ukrainy można obejrzeć na stronie Facebooka- link: https://www.facebook.com/pckbielskobiala

 • Działanie GPH

Na terenie działania Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej nie działa Grupa Pomocy Humanitarnej

 • Pomoc dla migrantów

Informacje jw.

 • Inne

Informacje jw.

 • Pierwsza pomoc

W Oddziale Rejonowym PCK w Bielsku-Białej, jeden instruktor PCK w roku sprawozdawczym przeprowadził: 12 kursów i szkoleń z zakresu Pierwszej Pomocy, pogadanek w tym:
- kurs elementarny 5 godzinny- 4– ilość przeszkolonych 42 osoby,
- kurs bazowy 8 godzinny – 1 - ilość przeszkolonych 10 osób,
- kurs podstawowy 16 godzinny – 2 – ilość przeszkolonych 8 (odpłatne)
- kurs podstawowy 16 godzinny - 2 – ilość przeszkolonych 19 (nieodpłatnie dla członków,

- prelekcje, pogadanki – uczestniczyło 44 osoby.

Drugi z instruktorów uczestniczył w szkoleniach Grupy ratownictwa PCK w Bielsku -Białej

W okresie sprawozdawczym na terenie działania Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku -Białej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych zorganizowano w ramach Pierwszej Pomocy:
- 21 pokazów pierwszej pomocy w których udział wzięło 779 uczniów.

 • System ratownictwa

W Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej został utworzony Pluton wsparcia Obrony Cywilnej, który ma za zadanie realizację zadań w okresie sytuacji kryzysowej i bezpośrednio współpracować z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w okresie wojny/konfliktu zbrojnego. Członkowie Plutonu Wsparcia są wyreklamowani od powszechnego obowiązku obrony na czas wojny do realizacji przedmiotowych zadań Plutonu Wsparcia Obrony Cywilnej. Ponadto obie Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej i Czechowicach-Dziedzicach są wpisane do Systemy Ratownictwa Przeciwpożarowego i podlegają Wojewodzie Śląskiem. Ponadto Grupa Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Czechowicach-Dziedzicach jest uwzględniona do Plan Zarządzania Kryzysowego w Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach.

Grupa Ratownictwa PCK w Bielsku-Białej w roku 2023 wykonała 26 zabezpieczeń medycznych, imprez i zawodów, w tym również zabezpieczeń o charakterze komercyjnym.

             1. 6 stycznia 2023 Pochód Trzech Króli

             2. 4 marca 2023 Zadymka Jazzowa

 3.  25 marca 2023 Spotkanie Emerytów NEMAK 25

 4. 22 kwietnia 2023 Ogólnopolskie Mistrzostwa Rejonowe Pierwszej Pomocy

 5. 23 kwiecień 2023 51. Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy

 6 .6 maj 2023 - 47 Kryterium Asów w BB wyścig kolarski

 7. 14 czerwca 2023 Festyn Książnicy Beskidzkiej Charytatywnie dla Szkół

 8 .18 czerwca 2023 Festyn Sportowy w Kozach

 9. 18 czerwca 2023 Zadymka Jazzowa

10. 21-23 czerwca 2023 Karate

11. 8 lipca 2023 Dzień Rodzinny NEMAK  

12. 15 lipca 2023 Rajd Rowerowy

13 .23 lipca 2023 GRAND PRIX DZIECI

14. 28 sierpnia 2023   Udział w zabezpieczeniu Pożegnanie Lata pod Dębowcem 

15. 3 września 2023 impreza plenerowa- Idź po zdrowie z przyjacielem"

16. 9 września 2023 Udział w zabezpieczeniu Dni Młodzieży

17.  12-14 września 2023 Udział w zabezpieczeniu Targi Energetab

18. 16 września 2023 Rajd Rowerowy Dzieci

19. 23 września 2023 Karate Jaworze

20. 24 września 2023 Rajd Rowerowy

21.7-8 października 2023 Międzynarodowy turniej karate Polish Open WKF

22.13-14 października 2023 ETNO JAZZ

23. 12 listopada 2023 Mini Turniej Piłki Nożnej PRZEDSZKOLIADA

24. 26 listopada 2023 Diecezjalny Światowy Dzień Młodzieży 

25. 3 grudnia 2023 Udział w zabezpieczeniu VIII Cieszyńskiej Godzinówki

26. 15-17 grudnia 2023 Święta na Starówce.

 2.  Pokazy z zakresu udzielania pierwszej pomocy z instruktażem i ćwiczeniami

Grupa Ratownictwa PCK Bielsko-Biała w roku 2023 przeprowadziła poniżej opisane szkolenia /pokazy pierwszej pomocy. Przeszkolonych zostało około 820 osób

 1. 23 marca 2023 r. Grupa Ratownictwa PCK Bielsko-Biała w ZSP w Kryrach dla klas 4-5 prowadziła pokazy pierwszej pomocy. Temat -Bezpieczna szkoła, urazy podczas zabaw i gier.
 2.  28 marca 2023 r. Grupa Ratownictwa PCK Bielsko-Biała w ZSP w Kryrach dla klas 1-3 prowadziła pokazy pierwszej pomocy. Temat -Bezpieczna szkoła, urazy podczas zabaw i gier.
 3. 3 kwietnia 2023 r. Grupa Ratownictwa PCK Bielsko-Biała w Szkole Podstawowej w Studzienicach dla klasy -4, przeprowadziła pokazy P.P. którego tematem były -Urazy podczas gier i zabaw.
 4. 5 kwietnia 2023 r. Grupa Ratownictwa PCK Bielsko-Biała w Szkole Podstawowej w Studzienicach dla klasy -5, przeprowadziła pokazy pierwszej pomocy. Temat-urazy podczas gier i zabaw.
 5. 5 maja 2023 r. Grupa Ratownictwa PCK Bielsko-Biała w ZSP w Kryrach dla klasy-8, przeprowadziła pokazy pierwszej pomocy. Temat-Urazy podczas wycieczki w górach
 6. 25 maja 2023 r, Grupa Ratownictwa PCK Bielsko-Biała przeprowadziła pokazy pierwszej pomocy w Przedszkolu nr 39 w Bielsku-Białej. 
 7.  3 czerwca 2023 r. Grupa Ratownictwa PCK Bielsko-Biała przeprowadziła ćwiczenia P.P. w ramach pikniku zorganizowanego w Dzień Dziecka ze służbami Mundurowymi w Mikluszowicach
 8.  13 czerwca 2023 r. Grupa Ratownictwa PCK Bielsko-Biała w ZSP w Kryrach dla klas 4-8 prowadziła pokazy pierwszej pomocy. Temat- Bezpieczne wakacje, jak uniknąć zagrożeń.
 9.  10 czerwca 2023 r. Grupa Ratownictwa PCK Bielsko-Biała w OHP Bielsku-Białej prowadziła pokazy P.P. Temat- bezpieczny wypoczynek i kąpiel oraz elementy pomocy osobie tonącej.
 10.  17 czerwca 2023 r. Grupa Ratownictwa PCK Bielsko-Biała w Przedszkolu w Świętoszówce prowadziła pokazy pierwszej pomocy i pokazy zaopatrzenia karetki.
 11. 18 czerwca 2023 r. Grupa Ratownictwa PCK Bielsko-Biała w Przedszkolu nr 10 w Bielsku-Białej prowadziła pokazy pierwszej pomocy i pokazy zaopatrzenia karetki.
 12.  10 lipca 2023 r. Grupa Ratownictwa PCK Bielsko-Biała w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu prowadziła pokazy pierwszej pomocy. Temat- Aktywne wakacje-pogadanka pierwsza pomoc
 13. 19-20 sierpnia 2023r. Grupa Ratownictwa PCK Bielsko-Biała przy okazji zabezpieczenia prowadziła pokazy pierwszej pomocy na zlocie motocyklowym Motto Pałac w Bulowicach koło Kęt,
 14. 12 października 2023 r. Grupa Ratownictwa PCK Bielsko-Biała w Szkole podstawowej 18 w Pszczynie prowadziła pokazy pierwszej pomocy. Temat-Bezpieczna Szkoła-urazy podczas gier i zabaw.
 15. 3 grudnia 2023r. podczas VIII Cieszyńskiej Gadzinówki Grupa Ratownictwa PCK Bielsko-Biała prowadziła pokazy pierwszej pomocy, Wydarzenie odbyło się wokół boiska „Pod Wałką” w Cieszynie.
 16. 15-17 grudnia 2023r. Grupa Ratownictwa PCK w Bielsku-Białej przy okazji Świat na Starówce prowadziła pokazy Pierwszej pomocy
  3. Szkolenia uczestników grupy PCK B-Biała

  Członkowie grupy kształcili swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach:

 1. 31.03 -2.04.2023 r. nasza Grupa Ratownictwa PCK Bielsko-Biała zorganizowała manewry ratownicze w SOPOTNI WIELKIEJ ,mające na celu doskonalenia  umiejętności z zakresu KPP i współpracy dzieląc się technikami stosowanymi u naszych zaproszonych gości:

   - Beskidzkie WOPR oddział Rejonowy w Żywcu

  -  Záchranný tým ČČK Ostrava

   - Grupa Ratownicza PCK KRAKÓW

 1. 12-13 maja nasi Ratownicy wzięli udział w ćwiczeniach terenowych pt. "Półwysep 2023", które swoim zasięgiem obejmowały Miasto Hel. Manewry obejmowały zagadnienie ewakuacji z miejsc trudno dostępnych, ratownictwo techniczne i wysokościowego
 2. 22-25 czerwca 2023 r. Grupa brała udział w siódmym Ogólnopolskim i jednocześnie pierwszym Międzynarodowym Zgrupowaniu Systemu Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża, którego Organizatorem była Grupa Ratownictwa Medycznego PCK Wrocław.
 3. 9 lipca 2023 r.  udział naszych Ratowniczek w ćwiczeniach z zakresu samoobrony kobiet organizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej wraz z Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji i Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych
 4. 19 sierpnia 2023r.nasza kadra szkoleniowa zorganizowała wewnętrzne ćwiczenia, z pierwszej pomocy postępowanie z dzieckiem w stanach nagłych
 5.  17 lipca 2023 r. dla ratowników i kandydatów grupy, odbyły się ćwiczenia kwartalne.
 6. 20-22 października 2023 r. nasza Grupa zorganizowała jesienną edycję Manewrów Sopotnia 2023. Hasłem przewodnim było" Komunikacja i współpraca Ratowników w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia".
  W manewrach uczestniczyły również inne grupy Ratownictwa PCK jak:

                                     - Grupa Ratownicza PCK Czechowice-Dziedzice  

  - Grupa Ratownicza PCK KRAKÓW

 1. 21-23 września 2023 r. udział w V Ogólnopolskich Mistrzostwach w Przemyślu naszej Grupy Ratowniczej w zawodach nie tylko stanowił wyjątkową okazję do sprawdzenia naszych umiejętności w praktyce, ale również dostarczył nam cennej wiedzy i nieocenionego doświadczenia. Konfrontacja z rzeczywistymi sytuacjami, wymagającymi szybkich decyzji i zespołowej pracy, wzbogacił nasze kompetencje oraz umożliwił doskonalenie się w obszarach, które są kluczowe dla efektywnego ratownictwa.

4.Reprezentacja GRUP
Grupa ratownicza, prezentując się efektywnie, może przyczynić się do zwiększenia świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa i działań ratowniczych. To istotne zarówno dla edukacji publicznej, Poniżej momenty które stanowią integralna część budowania silnej
i zrównoważonej jednostki ratowniczej. 

 1. 29 stycznia 2023 r.  jak co roku nasza Grupa byłą organizatorem Sztab WOŚP w  mieście Bielsko-Biała .
 2. 25 października 2023 zaowocowała wieloletnia współpraca pomiędzy przedsiębiorstwem Eaton a naszą Grupą Ratownictwa PCK pozwoliła na pozyskanie środków na zakup karetki Mercedes-Benz Sprinter, którą uroczyście odebrali przedstawiciele Grupy. Na przekazaniu pojawił się m.in. Jarosław Klimaszewski - Prezydent Bielska-Białej.
 3. 12-13 Października 2023 mieliśmy przyjemność uczestniczyć w Warsaw Forum - dwudniowego spotkania dla przedstawicieli nadbałtyckich Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża, Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża (IFRC), Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (ICRC),
 4.  21-23  września 2023 r. braliśmy udział w V Ogólnopolskich Mistrzostwach Grup Ratownictwa PCK, których Organizatorem była Grupa Ratownictwa PCK Przemyśl.
 5. 21 października 2023 r. zorganizowane przez naszą grupę manewry ratownicze „SOPOTNIA WIELKA”, manewry były doskonałą okazją do zaprezentowania naszych zdolności w różnorodnych scenariuszach ratowniczych, od sytuacji awaryjnych po akcje medyczne. Dzięki temu nie tylko uwydatni liśmy naszą gotowość do szybkiego i profesjonalnego działania, ale także stworzyliśmy atmosferę partnerskiego współdziałania z innymi jednostkami ratowniczymi.
 6.  16-17 września 2023 r. Grupa Ratownictwa PCK Bielsko-Biała została zaproszona, aby reprezentowała Polski Czerwony Krzyż na dniach „Dny NATO v Ostravě / NATO Days in Ostrava”, które odbywały się w Czechach,

5. Ocena ogólnej aktywności grupy Ratownictwa PCK w Bielsku-Białej

W  roku 2023 intensywniej niż w poprzednim uczestniczyliśmy w różnorodnych szkoleniach, manewrach terenowych zdobywając nowe umiejętności i poszerzając naszą wiedzę, zaangażowanie  i chęć udział  w manewrach terenowych,  nie tylko poszerzyła naszą wiedzę, ale także  pomaga zdobyć nowe  doświadczenia i umiejętności wzbogacając  naszą grupę,
i pozwalając  nam  tym samym skuteczniej pełnić naszą  rolę w obszarze ratownictwa, niemniej jednak podczas analizy całorocznej Grupa powinna  doskonali  swoje działania poprzez ;

- Poprawie skuteczności komunikacji wewnątrz zespołu oraz z innymi jednostkami ratowniczymi,
- Kontynuacja szkoleń, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych w celu pogłębiania utrzymaniu standardów,
- Wzmacnianie umiejętności koordynacji działań podczas sytuacji awaryjnych.

 Łącznie w Grupie Ratownictwa w 2023 r. działało 24 ratowników (w tym 22 członków PCK).

W roku 2023 również przeprowadzono 3 rekrutacje co pozwoliło powiększyć naszą grupę    o 13 kandydatów.

Członkowie grupy w roku 2023 przepracowali 3608, osobogodzin, jest to bardzo duży progres w   porównaniu z rokiem 2022, który częściowo poświęcony był pomocą uchodźcom z Ukrainy na granicy w Medyce.

Grupa Ratownictwa PCK Czechowice-Dziedzica w 2023 roku przeprowadziła 22 szkoleń/pokazów z pierwszej pomocy w ramach otrzymanego z Urzędu Miasta Czechowice-Dziedzice na rok 2023 grantu w kwocie 25000,00 złotych, z wkładem własnym 28.000,00 zł. (umowa grantowa nr ZP.272.1.123.2023)

Przeszkolonych zostało około 640 osób.

 • Szkolenie/pokazy z pierwszej pomocy podczas finału WOŚP 29.01.2023
 • Szkolenie/pokazy z pierwszej pomocy w Przedszkolu Publicznym nr 8 w Czechowicach - Dziedzicach 20.02.2023
 • Szkolenie/pokazy z pierwszej pomocy w Szkole Podstawowej nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach 23.03.2023
 • Szkolenie/pokazy z pierwszej pomocy w Szkole Podstawowej w Zabrzegu 12.04.2023
 • Szkolenie/pokazy z pierwszej pomocy podczas pikniku w SP 7 w Czechowicach - Dziedzicach 05.05.2023
 • Szkolenie/pokazy z pierwszej pomocy w Szkole Podstawowej nr 2 Ligota 05.05.2023
 • Szkolenie/pokazy z pierwszej pomocy w Szkole Podstawowej w Zabrzegu 17.05.2023
 • Szkolenie/pokazy z pierwszej pomocy w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach 18.05.2023
 • Szkolenie/pokazy z pierwszej pomocy w Przedszkolu Publicznym nr 9 w Czechowicach - Dziedzicach 19.05.2023
 • Szkolenie/pokazy z pierwszej pomocy w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach 23.05.2023
 • Piknik Rodzinny w SP nr 6 w Czechowicach - Dziedzicach 02.06.2023
 • Piknik Rodzinny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach 03.06.2023
 • Pokaz na Pikniku OSP Czechowice 10.06.2023 w Czechowicach - Dziedzicach Szkolenie/pokazy z pierwszej pomocy w DPS w Czechowicach - Dziedzicach 12.07.2023
 • Szkolenie/pokazy z pierwszej pomocy podczas pikniku w SP 5 w Czechowicach - Dziedzicach 22.09.2022
 • Szkolenie/pokazy z pierwszej pomocy w Szkole Podstawowej w Zabrzegu 27.09.2023
 • Szkolenie/pokazy z pierwszej pomocy w Szkole Podstawowej w Zabrzegu 28.09.2023
 • Szkolenie/pokazy z pierwszej pomocy w Szkole Podstawowej nr 2 Ligota 03.10.2023
 • Szkolenie przygotowujące ucznia ze Szkoły Podstawowej nr 2 Ligota do Powiatowego Konkursu Wiedzy o Ratownictwie Medycznym dla klas VII i VIII 21.11.2023
 • Szkolenia/pokazy z pierwszej pomocy podczas zabezpieczeń w okresie luty – grudzień 2023

Grupa Ratownictwa PCK w Czechowicach-Dziedzicach w ramach działalności wykonała
1 szklenie oraz 1 pokaz udzielania pierwszej pomocy.

 • Piknik Rodzinny w SP nr 2 – pokaz udzielania pierwszej pomocy 03.06.2023
 • Półkolonie w SP 1 w Czechowicach - Dziedzicach – szkolenie z udzielania pierwszej pomocy 30.06.2023

Grupa Ratownictwa PCK w Czechowicach-Dziedzicach wykonała 25 zabezpieczeń medycznych imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach otrzymanego z Urzędu Miasta
w Czechowicach-Dziedzicach na rok 2023 grantu w kwocie 25000,00 złotych, z wkładem własnym 28.000,00 zł. (umowa grantowa nr ZP.272.1.123.2023)

 • Bieg Dyrektora MOSiR 22.04.2023
 • SIS – zawody szkolne LA 25.04.2023
 • SIS – zawody szkolne LA 26.04.2023
 • SIS – zawody szkolne LA 27.04.2023
 • Bieg Patrona Miasta 13.05.2023
 • Aktywny Dzień Dziecka „Zapaleńcy” 03.06.2023
 • SIS – zawody szkolne Lipowiec 06.06.2023
 • SIS – zawody szkolne LA 16.06.2023
 • III Nadwiślański Rajd Przygodowy- Kąpielisko Letnie MOSiR 17.06.2023
 • Powitanie Lata + „Pojedynek o Super Dzieciaka 23.06.2023
 • Piknik Zabrzeski 24.06.2023
 • Mistrzostwa Śląska w siatkówce plażowej 08.07.2023
 • Bronowisko – Dożynki sołeckie 20.08.2023
 • Rodzinny Rajd Rowerowy w ramach dni miasta 27.08.2023
 • Regaty kajakowe „Czechowice CUP” 02.09.2023
 • Memoriał Mariusza Mleczki 02.09.2023
 • Piknik Rodzinny "Przy fontannie" na pl. Jana Pawła II 10.09.2023
 • XXII Bieg Olimpijczyka 16.09.2023
 • SIS Sztafetowe biegi przełajowe - stadion Zabrzeg 22.09.2023
 • Memoriał Biegowy im H. Puzonie 30.09.2023
 • Długodystansowe Mistrzostwa Śląska w kajakarstwie (przystań kajakowa) 07.10.2023
 • SIS Turniej Piłki Nożnej 10.10.2023
 • SIS Piłka nożna dzieci – finał miejski 12.10.2023
 • Bieg im St. Londzina 21.10.2023
 • Święto Niepodległości Bieg Główny oraz Bieg Dzieci 11.11.2023

Grupa Ratownictwa PCK Czechowice-Dziedzice w ramach działalności gospodarczej  wykonała 8 komercyjnych zabezpieczeń medycznych.
- KWK "Bolesław Śmiały" Piknik Rodzinny w Łaziskach Górnych OSiR "Żabka" 09.09.2023
- Mecz koszykówka – liga Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice 13.10.2023,
- Mecz koszykówka – turniej Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice 05.11.2023
- Mecz koszykówka – liga Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice 07.11.2023
- Mecz koszykówka – liga Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice 10.11.2023
- Mecz koszykówka – liga Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice 05.12.2023
- 3 Ogólnopolski Konkurs Mażoretek w Czechowicach-Dziedzicach 09.12.2023
- Mecz koszykówka – liga Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice 19.12.2023

Grupa Ratownictwa PCK Czechowice-Dziedzice współorganizowała Ogólnopolskie Zawody
z udzielania pierwszej pomocy, gdzie głównym organizatorem był Oddział Rejonowy PCK
w Bielsku-Białej na etapie rejonowym. Z ramienia grupy zostało oddelegowanych 10 ratowników oraz 5 kandydatów.

W dniach 16-17 września 2023 roku Grupa Ratownictwa PCK Czechowice-Dziedzice reprezentowała Polski Czerwony Krzyż na Dniach NATO, które odbywały się w Czechach.

Grupa Ratownictwa PCK w Czechowicach-Dziedzicach, 4 lutego wzięła udział w szkoleniu
z zakresu poszukiwań osób zaginionych. W dniach 11-14 maja grupa uczestniczyła
w „Ćwiczeniach terenowych - Hel 2023”.21 października grupa uczestniczyła w manewrach ratowniczych w Sopotni.

W dniu 17 marca, grupa przeprowadziła wewnętrzne ćwiczenia z zakresu poszukiwań osoby zaginionej. Scenariusz zakładał odnalezienie osoby w lesie (drwal uległ wypadkowi podczas pracy), udzielenie pierwszej pomocy oraz przetransportowaniu poszkodowanego do punktu pierwszej pomocy i przekazanie poszkodowanego zespołowi ratownictwa medycznego.

W 2023 roku grupa nie została zadysponowania do działań związanych z uchodźcami
z Ukrainy.

W 2023 roku grupa nie została zadysponowania do działań związanych z poszukiwaniami osób zaginionych.

Członkowie Grupa Ratownictwa PCK Czechowice-Dziedzice w 2023 roku przepracowali 3138,5 roboczo godziny. Jest to mniejsza ilość godzin niż w 2022 roku, który w dużej mierze był poświęcony uchodźcą z Ukrainy.

W 2023 roku grupa liczyła 25 ratowników oraz 8 kandydatów (w tym 32 członków PCK).

 • Powszechna edukacja humanitarna
 • Edukacja humanitarna

W okresie sprawozdawczym na terenie działania Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku -Białej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych zorganizowania w ramach edukacji humanitarnej:
- pogadanki z zakresu Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, Historii Czerwonego Krzyża – 49 w których udział wzięło 936 uczniów

 • Ochrona znaku

Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej w okresie sprawozdawczym nie prowadził interwencji w przedmiocie ochrony znaku czerwonego krzyża.

 • Biuro Informacji i Poszukiwań

W okresie sprawozdawczym pracownik Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku -Białej brał udział w:
- ekshumacji- 3 (łącznie czas uczestnictwa - 2 dni- (w dniach 4 i 5.11.2023, 5.11.2023, 18.11.2021).
- udzielaniu wsparcia informacyjnego oraz przyjęcie wniosków dot. poszukiwań w ramach łączenia więzi rodzinnych -3 osoby.

 • DZIAŁANIA NA RZECZ PROFILAKTYKI I ZDROWIA
 • Krwiodawstwo
 • Działalność okręgowa oraz rejonowa

W okresie sprawozdawczym na terenie działania Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku -Białej zorganizowano: 114 akcji honorowego krwiodawstwa.
Łącznie zabrano podczas wyżej wymienionych akcji krwiodawstwa – 1326 ml (informacja ogólna ilości zebranej krwi przez OT RCKiK w Bielsku-Białej, Cieszynie i Pszczynie) – 16178,400 ml.

Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej w okresie sprawozdawczym realizował zadanie publiczne Polskiego Czerwonego Krzyża, określone w § 6 ust. 6 ustawy o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1371), określonego w umowie nr NCK-D/UM/22/2023, zawartej w dniu 7.11.2023 r, pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a PCK.
Dane liczbowe określające realizację zadania, stan na dzień 31 grudnia 2023 roku:

a) liczba nadanych odznak, legitymacji i okładek ZHDK:

- okładek, legitymacji i odznak po 5/6 litrach - 668

- okładek, legitymacji i odznak po 10/12 litrach - 356

- okładek, legitymacji i odznak po 15/18 litrach - 205

- łącznie nadań (okładki, legitymacje, odznaki) - 1249

 b) liczba wydanych duplikatów legitymacji i okładek ZHDK:

- legitymacji po 5/6 litrach - 16

- legitymacji po 10/12 litrach - 3

- legitymacji po 15/18 litrach - 4

- okładek - 23

- łącznie wydanych duplikatów (legitymacje, okładki) -23

 c) liczba zniszczonych legitymacji ZHDK oraz podać przyczynę zniszczenia – 10, błąd wydruku, błąd w PESLU, uszkodzenie wydruku przez drukarkę.

 d) łączna liczba wydanych legitymacji ZHDK (nadania, duplikaty, zniszczenia) - 1275

e) liczba zniszczonych okładek oraz podać przyczynę zniszczenia - 0

 f) ilu osobom wystawiono więcej niż 1 duplikat, w tym, ile maksymalnie duplikatów wystawiono

1 osobie w 2023 roku: 0
Ponadto na terenie działania Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku -Białej w ramach profilaktyki i promocji Honorowego Krwiodawstwa zorganizowano:

- w dniu 4 kwietnia 2023 odbyła się XXI akcja krwiodawstwa pod hasłem „Zdaj egzamin
z życia”
, adresowana przede wszystkim do tegorocznych absolwentów szkół średnich powiatu cieszyńskiego. Organizatorem byli działający członkowie i wolontariusze Polskiego Czerwony Krzyż w Cieszynie przy współpracy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic. Honorowy patronat objęli Starosta Cieszyński, Burmistrz Miasta Cieszyna oraz Rektor Akademii WSB z Dąbrowy Górniczej. W akcji potwierdzili udział uczniowie z następujących cieszyńskich szkół: Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego, Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego, Zespół Szkół Ekonomiczna – Gastronomicznych, Zespół Szkół Budowlanych im. Stefana Grota Roweckiego, Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego, Zespół Szkół Technicznych im. Pułkownika Gwidona Langera, a także  Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych ze Skoczowa i  Liceum Ogólnokształcące im. P. Stalmacha z Wisły. W akcji uczestniczyło ponad 120 osób, z czego zarejestrowanych zostało 84 osób, a krew mogło oddać 50 uczniów. W sumie zebrano prawie 23 litry krwi - leku, ratującego życie i zdrowie człowieka. Każdy krwiodawca otrzymał posiłek regeneracyjny, kupony rabatowe od partnerów akcji, a także brał udział w losowaniu atrakcyjnych nagród i mógł zjeść pyszną zupę. Podczas akcji krwiodawstwa można było wziąć udział w pokazach i szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej, a nawet wydrukować Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

 OGÓLNOPOLSKA ZBIÓRKA PIENIĘŻNA PCK POD HASŁEM „NIEKTÓRE MARZENIA SĄ DO SPEŁNIENIA”

W dniu 6 maja 2023 r., członkowie Klubów HDK PCK uczestniczyli w/w zbiórce.                                                                                                                                                   

Klub HDK PCK przy UM w Skoczowie

* Sklep „Biedronka” w Skoczowie przy ul. Górny Bór 5 - Bogdan OGROCKI i uczennica Jasmina BLATHRAS (SP Pierściec) – puszka nr 99, kwota 295,50 złotych

* Sklep „Biedronka w Skoczowie przy ul. Fabrycznej 9 - Rafał KRÓL i uczennica Dominika GIEC (SP Pierściec) – puszka nr 39, kwota 273,00 złotych.

* Sklep „Biedronka” w Skoczowie przy ul. Góreckiej 32 D - Wojciech ORZECH i uczennica Zuzanna BRZÓSKA (SP Pierściec) – puszka nr 14, kwota 294,00 złotych

Klub HDK PCK przy UM w Czechowicach-Dziedzicach                                                                        * Sklep „Biedronka w Czechowicach-Dziedzicach przy ul.  Szkolnej 32 – Edward HAŁAS i Bernadeta HAŁAS – puszka nr 46, kwota 209,00 złotych.

* Sklep „Biedronka” w Ligocie przy ul. Rolników 1 – Grzegorz HAŁAS i Katarzyna HAŁAS – puszka nr 44, kwota 217,50 złotych.                                                        

Klub HDK PCK przy ZT Steering w Czechowicach-Dziedzicach

* Sklep „Biedronka” w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Węglowej 63 – Lucjan MARYNIAK i Piotr NOWICKI – puszka nr 111, kwota - 367,50 złotych.

Szkolne Koło PCK przy SP 7 w Czechowicach-Dziedzicach 

* Sklep „Biedronka” w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 90 – Bernarda GOLA
i uczniowie Michał MOLA, Martyna ŁACIOK, Zuzanna LEPISIEWICZ, Małgorzata KOPEĆ i Wiktoria MALIK – puszka nr 98, kwota 492,50 złotych

Klub HDK PCK przy Nemak Poland w Bielsku-Białej

* Sklep „Biedronka” w Bielsku - Białej ul. Żywiecka 115 – Tadeusz DRESZEL puszka nr 100, kwota 110,50 złotych, Wojciech GÓRNY puszka nr 94, kwota 273,00 złotych, Maciej DUDZIŃSKI - puszka nr 83, kwota 385,00 złotych.

Klub HDK PCK przy Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż w Bielsku-Białej

* Sklep „Biedronka” w Bielsku - Białej ul. Partyzantów 156, - Piotr GATYS puszka nr 92, kwota 192,50 złotych, Ryszard ZEMAN puszka nr 84, kwota 162,50złotych,

Ogółem w zbiórce udział wzięło 23 członków OR PCK w Bielsku-Białej, w tym 8 uczniów. Zebrano łącznie: 3.272,50 złotych.

- w dniu 10 czerwca 2023r organizacja i przeprowadzenie zawodów wędkarskich o Puchar Wójta Gminy Jaworze przez Klub HDK PCK przy OSP w Jaworzu.  W zawodach wzięło udział 10 drużyn.

- w dniu 17.06.2023 r. na zaproszenie Miasta Żywiec Biuro PCK brało udział w obchodach Dni Żywca w Amfiteatrze pod Grojcem, w godz. od 8.00.00 do 13.00. Wraz z Klubem HDK PCK przy Urzędzie Miejskim w Żywcu zorganizowaliśmy akcję poboru krwi na dwa ambulansy. Dla dzieci przygotowaliśmy książeczki, baloniki i ciasto upieczone przez wolontariuszkę OR PCK w Bielsku-Białej Cecylię Ścieszka.

- w dniu 2 sierpnia 2023r pomoc Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi PCK rej. bielskiego przy zabezpieczeniu V etapu wyścigu kolarskiego 80 Tour de Pologne odbywającego się na terenie Miasta Bielsko-Biała i Szczyrku.  W zabezpieczeniu przedmiotowego etapu wyścigu wzięło 34 Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi rej. bielskiego.

- w dniu 2 września 2023r organizacja i przeprowadzenie zawodów wędkarskich
o Puchar Wójta Gminy Bestwina przez Klub HDK PCK przy Urzędzie Gminy w Bestwinie.
W organizacji i przebiegu zawodów wzięło 50 osób w tym 22 wędkarzy.

- w dniu 9 września 2023 organizacja i przeprowadzenie XI Ogólnopolskiego Marszu Pokoju Honorowych Dawców Krwi z Rajska do niemieckiego obozu zagłady w Oświęcimiu
i Brzezince przez Oddział Rejonowy PCK w Bielsku - Białej. W organizacji przebiegu samego Marszu w dniu 09.09.2023r, wzięło udział 120 osób.

- w dniu 14 października 2023r.  organizacja i przeprowadzenie zawodów wędkarskich o Puchar Przewodniczącej Rady Osiedla Bielsko-Biała-Hałcnowie oraz Puchar Dyrektora Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku -Białej dla honorowych dawców krwi i ich sympatyków rej. bielskiego przez Klub HDK PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Bielsku-Białej Hałcnowie i Klub HDK PCK Nemak-Poland w Bielsku-Białej. W zawodach wzięło udział dziesięć drużyn 3 osobowych i jedna drużyna dwuosobowa. Łącznie w przebiegu zawodów uczestniczyło 40 osób.

- w dniu 17 listopada Akademia z okazji Dnia Honorowego Krwiodawstwa oraz Jubileusz 65 lecia HDK PCK w Polsce. W Domu Kultury w Woli, zorganizowana przez Klub PCK Wola Ruch II.

- w dniu 18 listopada 2023r Akademia z okazji Dnia Honorowego Krwiodawstwa oraz Jubileusz 65 lecia HDK PCK w Polsce w Restauracji Rogowa w Wilamowicach zorganizowana przez Miejsko Gminy KLUB HDK PCK w Wilamowicach.

- w dniu 19 listopada 2023r. organizacja i przeprowadzenie Turnieju Rodzin Honorowych Dawców Krwi rej. bielskiego im. Roberta Wośki – ph.; „Radosne Dni Dawców Krwi dla Klubów HDK PCK rej. bielskiego”, przez Klub HDK PCK przy Urzędzie Gminy w Łękawicy, Stowarzyszenie „Beskidzkie Trutnie” i Klub HDK PCK Elektron w Bielsku-Białej
W zawodach wzięło udział pięć drużyn.

- w dniu 8 grudnia 2023 V Galę Honorowego Krwiodawstwa z okazji Dnia Honorowego Krwiodawstwa oraz Jubileusz 65 lecia HDK PCK w Polsce, zorganizowana w Aula w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu przez Klub HDK PCK przy Urzędzie Miasta w Żywcu.

- w dniu 9 grudnia 2023r, organizacja i przeprowadzenie rejonowej akademii z okazji Dnia Honorowego Krwiodawstwa oraz Jubileuszu 65 lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK
w Polsce w Sali stołówki „Magia Smaku” w Bielsku -Białej ul. Lenartowicza 20. W akademii wzięło udział łącznie 50 osób.

- współudział Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi z Klubów HDK PCK rej. bielskiego przy zbiórkach żywności i dostarczaniu paczek żywnościowych dla osób potrzebujących
z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia 2023.

 • Kampanie ogólnopolskie

- w dniu 9 września 2023r., odbył się XI Ogólnopolski „Marsz Pokoju” Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża z Rajska do niemieckiego obozu Auschwitz Birkenau
i Auschwitz. Marsz został zorganizowany przez Śląski Oddział Okręgowy PCK Oddział Rejonowy w Bielsku-Białej w celu: uczczenia jubileuszu 65-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Polsce, przeprowadzenia manifestacji pokojowej – wystosowanie apelu o pokój na świecie, uczczenia 84 rocznicy wybuchu II wojny światowej, uczczenia pamięci pomordowanych w II wojnie światowej, złożenia hołdu w celi śmierci św. Maksymilianowi Marii Kolbe, patronowi honorowych dawców krwi ,popularyzacji honorowego krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża, integracji środowisk honorowych dawców krwi. Na wstępie Pan Tomasz Piwocha – Prezes Oddziału Rejonowego PCK
w Bielsku-Białej serdecznie przywitał wszystkich uczestników marszu tj. honorowych krwiodawców z klubów HDK z terenu całego kraju, ich rodziny oraz sympatyków ruchu czerwonokrzyskiego, a w szczególności zacnych gości w osobach: Pana Zbigniewa Klawczyńskiego – Wiceprezesa Polskiego Czerwonego Krzyża, Pana Andrzeja Kinasiewicza – Prezesa Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK, Pana Bogdana Ogrockiego – Dyrektora Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK, Pana Andrzeja Kamińskiego – Wicestarostę Powiatu Bielskiego, Pana Michała Czulaka – radnego Powiatu Żywieckiego, Panią Gabrielę Gorol – Kierownika Oddziału Terenowego RCKiK w Bielsku-Białej, Panią Marzenę Kozłowską-Wolny -Wicedyrektora Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 w Bielsku-Białej oraz gospodarza obiektu Pana Macieja Majerskiego – Sołtysa Sołectwa Rajsko. Następnie przedstawił historię dotychczasowych marszów, a zwłaszcza pierwszego marszu, który odbył się w nocy 31 sierpnia na 1 września 1986 r., w którym uczestniczyło ponad 450 osób. W imieniu władz Polskiego Czerwonego Krzyża głos zabrał Pan Zbigniew Klawczyński, który podziękował za zaproszenie na marsz i pogratulował organizatorom wspaniałej inicjatywy i zaangażowania w organizacji tego marszu. Pan Andrzej Kinasiewicz przedstawił historie obozu zagłady w Brzezince
i Oświęcimiu podkreślając jak ważna jest historia tych miejsc w dzisiejszych czasach.
W pierwszej części marszu organizatorzy przygotowali dla uczestników część -artystyczną, podczas której na scenie wystąpiła Kapela „Jaworki” z Łękawicy przy Stowarzyszeniu „Szeroka” oraz Zespół „Beregenia” z Dobrotwiva, powiat Lwów z Ukrainy. Uczestnicy marszu mogli się posilić przy kawie i herbacie, drożdżówką a następnie kromką pysznego chleba ze „swojskim” smalcem i ogórkiem małosolnym oraz kiełbaską z grilla.

Przed rozpoczęciem marszu do niemieckiego obozu zgłady w Auschwitz Birkenau, uczestnicy złożyli wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Września 1939 w Rajsku. Następnie uczestnicy marszu przeszli pieszo z Rajska do obozu Auschwitz Birkenau, gdzie przed Międzynarodowym Pomnikiem Ofiar Obozu, uczestnicy złożyli wiązankę kwiatów, Pan Bronisław Syga – Komandor Marszu odczytał „Apel o pokój na świecie”, skierowany do wszystkich na świecie przywódców. Po zakończeniu uroczystego apelu, uczestnicy Marszu przeszli pieszo z hasłem „84 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej” do niemieckiego obozu zagłady Auschwitz, gdzie przed Ścianą Śmierci” jej uczestnicy złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze ku pamięci zamordowanych w tym obozie ludzi. Delegacja marszu złożyła również wiązankę kwiatów celi św. Maksymiliana Marii Kolbe – patronowi honorowych dawców krwi w jego celi śmierci.

Pełną fotorelację z marszu wykonał p. Adam Porwoł Przewodniczący Śląskiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK, pod linkiem: https://tiny.pl/cd46g.

 • Efekty udziału w ogólnopolskich akcjach

W dniu 22 kwietnia 2023r., w obrębie Bielsko-Bialskiej Starówki, odbył się etap rejonowy XXIX Ogólnopolskich Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża, których organizatorem był Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej. Do zawodów przystąpiło 7 - pięcioosobowych drużyn szkół ponadpodstawowych z Miasta Bielsko-Białej.

1. II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Bielsku-Białej.

2. VIII Liceum Ogólnokształcące im. Hanny Chrzanowskiej w Bielsku-Białej.

3. Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej.

4. Zespół Szkół Budowlanych im. gen. St. Maczka w Bielsku-Białej.

5. Zespół Szkół Centrum Kształcenie Rolniczego im Stanisława Szumca w Bielsku-Białej.

6. Zespół Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej.

7. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej.

Podczas przedmiotowych zawodów, jego uczestnicy musieli wykazać się wiedzą między innymi podczas udzielania pierwszej pomocy osobom pokrzywdzonym na pięciu tzw. stacjach na których wystąpiły różnego rodzaju zdarzenia z udziałem pokrzywdzonych osób w tym osób niewidzących. mówiących w obcym języku, niesłyszących np. z poparzeniami, osoby, która uległa wypadkowi komunikacyjnemu, pokrzywdzona w wyniku upadku ze schodów. Był też sprawdzian z przeprowadzenia resuscytacji oraz test wiedzy na poziomie kursu podstawowego 16 godzinnego z zakresy udzielania pierwszej pomocy. Zawodnicy byli oceniani przez ratowników z Grupy Ratownictwa PCK w Bielsku-Białej i Czechowicach-Dziedzicach. Sędzią Głównym etapy rejonowego XXIX Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK był p. Henryk Stokłosa instruktor Pierwszej Pomocy PCK oraz Ratownik Grupy Ratownictwa PCK w Czechowicach-Dziedzicach. Przy pięknej pogodzie oraz po ciekawej, przyjemnej i sympatycznej rywalizacji, zwycięzcą zawodów została drużyna reprezentująca II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej. II miejsce zajęła drużyna reprezentująca Branżową Szkołę I Stopnia nr 4 im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej. III miejsce zajęła drużyna reprezentująca VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Hanny Chrzanowskiej w Bielsku-Białej. Zwycięzca etapu rejonowego XXIX Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK w dniu 20 maja 2023r., reprezentował swoja szkołę oraz Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej na etapie okręgowym. Etap okręgowy XXIX Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża odbył się w Zabrzu, gdzie II MIEJSCE zajęli uczniowie z II liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Bielsku Białej.

 • Promocja zdrowia
 • Kampanie okręgowe oraz rejonowe

W okresie sprawozdawczym na terenie działania Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku -Białej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych zorganizowano w ramach promocji zdrowia:

- pogadanki na temat narkomani, narkotyków, antykoncepcja, alkoholizm, nikotynizm, sposoby żywienia, choroby AIDS - 94 w których udział wzięło 3060 uczniów,

 • Kampanie ogólnopolskie

W Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej została zrealizowana X Edycja Programu "Dziel się Uśmiechem" w roku szkolnym 2022/2023, realizowane przez szkoły podstawowe z Miasta Bielska-Białej, pow. bielskiego, pow. cieszyńskiego i pow. żywieckiego.

W tym roku szkolnym, w programie wzięło udział 14 szkół podstawowych, w których program został przeprowadzony przez nauczycieli dla 1333 uczniów z 81 klas 1-3.

Szkoły, które wzięły udział w tym programie:

1. Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Zwardoniu.

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grodźcu.

3. Szkoła Podstawowa im ks. Jana Twardowskiego w Brzuśniku.

4. Szkoła Podstawowa nr 7 w Cieszynie.

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzięgielowie.

6. Szkoła Podstawowa w Goleszowie.

7. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Macierzy Szkolnej w Bielsku-Białej.

8. Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach.

9. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Kocierzu Moszczanickim.

10. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach-Dziedzicach.

11. Szkoła Podstawowa nr 1 w Cieszynie.

12. Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach.

13. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisownicy.

14. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Hugona Kołłątaja w Żywcu.

Przedmiotowy program umożliwił uczniom zdobycie świadomości prozdrowotnej w zakresie dbałości o higienę jamy ustnej a także jak zapobiegać próchnicy zębów w 4 prostych krokach. Działania edukacyjne podejmowane w ramach akcji miały utrwalać u dzieci właściwe nawyki oraz zmniejszać skalę problemu próchnicy w Polsce.

Dziękujemy Dyrekcjom Szkół w których został przeprowadzony przedmiotowy program oraz koordynatorom zajęć lekcyjnych w szkołach za przeprowadzenie tego programu.

To dzięki Państwu, ten program został zrealizowany dla dobra naszych dzieci!!!

A jaki jest on ważny, to proszę przeczytać również poniższy link: https://zywiec.pl/item/5732-w-sp5-usmiechy-na-5

W dniu 21 kwietnia 2023r. w Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża odbył się etap rejonowy Olimpiady Zdrowia PCK z Biedronka. Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w rywalizacji 12 uczniów – 3 uczniów ze szkół podstawowych i 9 uczniów ze szkół ponadpodstawowych.
Szkoły Podstawowe:

 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Bielsku-Białej.
 • Szkoła Podstawowa nr 25 w Bielsku-Białej.
 • Szkoła Podstawowa nr 38 w Bielsku-Białej.

Szkoły Ponadpodstawowe

 • II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej.
 • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 w Bielsku-Białej.
 • Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej.
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bielsku-Białej.
 • Zespół Szkół Gastronomiczno-Handlowych w Bielsku-Białej.
 • Zespół Szkół Elektrycznych, Ekonomicznych i Mechanicznych w Bielsku0-Białej.
 • Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu.
 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu.
 • Bielska Szkoła Przemysłowa w Bielsku-Białej.

W kategorii szkół podstawowych

 • miejsce zajęła Milena PUDŁO- Szkoła Podstawowa nr 25 w Bielsku-Białej.
 • miejsce zajął Szymon ZAŁĘCKI – Szkoła Podstawowa nr 38 w Bielsku-Białej.
 • miejsce zajęła Hanna ROGALA – Szkoła Podstawowa nr 3 w Bielsku-Białej.

W kategorii szkół ponadpodstawowych.

 • miejsce zajęła Julia GÓRA – Bielska Szkoła Przemysłowa w Bielsku-Białej.
 • miejsce zajęła Gabriela LIPIŃSKA- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu.
 • miejsce zajęła Anna TOKARCZYK – II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka
  w Bielsku-Białej.

Zwyciężczynie w obu kategoriach, walczyły o jak najwyższe miejsca w etapie okręgowym PCK w Katowicach. 
W dniu 19.05.2023 r. w świetlicy Śląskiego Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża odbył się Etap Okręgowy Olimpiady Zdrowia PCK, gdzie wśród szkół podstawowych III MIEJSCE, zajęła p. Milena Pudło – uczennica Szkoły Podstawowej nr 25 im. Księdza Jana Twardowskiego w Bielsku - Białej
Wśród szkół ponadpodstawowych IV MIEJSCE zajęła p. Julia Góra, uczennica Bielskiej Szkoły Przemysłowej.

 • AKTYWIZACJA SPOŁECZEŃSTWA I NIWELOWANIE NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH
 • Ruch młodzieżowy

Na tereniedziałania Oddziału Rejonowym PCK w Bielsku-Białej, ruch młodzieżowy realizuje swoje zadania w pracach Szkolnych Kół PCK, Grupie Ratownictwa PCK
w Bielsku-Białej i Czechowicach-Dziedzicach.

 • Udział młodzieży we władzach OO

Z terenu działania Oddziału Rejonowym PCK w Bielsku-Białej, młodzież-wolontariusze vel członkowie PCK nie uczestniczą we władzach Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK.

 • Działalność grup SIM

W Oddziale Rejonowym PCK w Bielsku-Białej nie działa grupa SIM.

 • Wolontariat młodzieżowy

-  w dniu 3.06.2023r. na zaproszenie Miasta Żywiec wolontariusz biura Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku- Białej z siedzibą w Żywcu brał udział w obchodach Dnia Dziecka
w Amfiteatrze pod Grojcem. Dla dzieci przygotowaliśmy 110 prezentów / pluszaki, samochody, gry planszowe/, 150 czekolad i około 4 kg ciastek. Fundatorami prezentów były osoby prywatne, a czekolady były podarowane przez krwiodawców z terenu Żywiecczyzny.
- w dniu 15.12.2023 r. wolontariusz Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej z siedzibą
w Żywcu gościł młodzież klas VII i VIII ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żywcu, wraz
z opiekunką Panią psycholog tej szkoły Zofią Jasek. Młodzież przygotowała 30 paczek dla seniorów z naszego powiatu, z produktów przekazanych przez SP Nr 1 i SP Nr 5 w Żywcu.
- w dniu 15 grudnia 2023r terenie hipermarketu Kaufland przy alej Generała Władysława Andersa 81 w Bielsku-Białej, zbiórkę żywności prowadziły uczennice i członkinie Szkolnego Koła PCK w Branżowej Szkole I Stopnia nr 4 im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej pod opieką Pani Marzeny Kozłowskiej-Wolny- Wicedyrektor Szkoły i jednocześnie opiekunki Szkolnego Koła PCK. Dzięki uprzejmości i hojności darczyńców wolontariusze zebrali trzy kosze darów.  Zebrane artykuły żywnościowe, zostały wydane w paczkach żywnościowych
z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla seniorów, osób niepełnosprawnych oraz osób niezaradnych życiowo, których aktualna sytuacja materialna wymaga wsparcia na zbliżające się święta.

- W dniach 15 i 16 grudnia 2023r.  wspólnie z Intermarche w Bielsku-Białej przy ul. Żywieckiej 19, uczniowie - wolontariusze z Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego w Bielsku-Białej pod opieką Pani Joanny Kozik, kwestowali i prowadzili zbiórkę żywności dla seniorów, osób niepełnosprawnych i osób niezaradnych życiowo. Zebrane środki finansowe zostały przeznaczone na zakup artykułów spożywczych, które ze zbiórka do koszy zostały przekazane do paczek żywnościowych. Paczki żywnościowe przygotowuje i wydaje Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
- w dwa dni, 99.12.2023r., 20 wolontariuszy, uczniów z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bestwinie pod opieką pani Oliwki Sobieskiej zebrało 7 pełnych koszy. żywności podczas akcji charytatywnej PCK.

- w okresie od października 2022 do czerwca 2023 r prowadzona była kolejna edycja Gorączki Złota PCK. Akcja polegała na zbiórce monet 1 grosz, 2 grosze i 5 groszy. Uzbieraliśmy w tym roku prawie 439 kg „złota”. W roku 2023 gronie szkół podstawowych i średnich Super Zbieraczem została Szkoła Podstawowa nr 1 im. Boh. Westerplatte w Bielsku-Białej. Najlepszym zbieraczem natomiast zostały szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 w Bielsku-Białej, Szkoła Podstawowa nr 23 w Bielsku -Białej, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 w Bielsku-Białej, Zespół Szkolno Przedszkolny w Rudzicy i szkoła Podstawowa nr 1 w Żywcu. W akcji gorączki złota wzięło 17 placówek: 12 placówki z rej. bielskiego i 5 rej. żywieckiego. Łącznie zebrano „złota” na kwotę 5.434,00 złotych.

 • Inne
 • Pomoc społeczna
 • Dożywianie

W okresie sprawozdawczym Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej nie prowadził stołówki/jadłodajni w tym dla uchodźców z Ukrainy. Bezpośrednia pomoc dla uchodźcom
z Ukrainy została opisana powyżej przy pomocy humanitarnej.

 • Pomoc rzeczowa i finansowa

W zakresie pomocy rzeczowej i doraźnej w roku 2023, Oddział Rejonowy PCK
w Bielsku-Białej skupił się przede wszystkim na organizacji pomocy żywnościowej dla najuboższych przez cały rok, a szczególnie w okresie świąt Wielkiej Nocy oraz Bożego Narodzenia.

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia przygotował przy wsparciu finansowym darczyńców, którzy wsparli nasze działania podczas przeprowadzonych zbiórek żywności w sklepach Roll w Bestwinie, sklepach Intermarche, Kaufland w Bielsku-Białej, Cieszynie, Czechowicach-Dziedzicach, Pszczynie, Skoczowie, przygotowali 713 paczek żywnościowych dla 1922 osób. Zbiórki żywności prowadziły szkoły z Bielska-Białej i powiatu bielskiego oraz pow. żywieckiego.

 • Kluby Seniora

W Oddziale Rejonowym PCK w Bielsku-Białej działa Koło Polskiego Czerwonego Krzyża
w Bielsku-Białej, która zrzesza seniorów, osoby niesłyszące i słabo słyszące. Grupa liczy 54 osoby (10 członków PCK).

W roku sprawozdawczym w okresie od 01.04.2023 do 31.12.2023 Oddział Rejonowy PCK
w Bielsku-Białej zrealizował program ph. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (Umowa nr SOP-VI.524.58.2023) - Aktywizacja i integracja osób starszych, który był współfinasowany przez Urząd Miasta Bielsko-Biała.  Programie wzięło udział 45 osób.
W trakcie realizacji programu zrealizowano niżej wymienione przedsięwzięcia:

1. W dniu 23 kwietnia 2023r. grupa uczestników programu zorganizowała i prezentowała swoje wypieki ciastkarskie na Dniach Dobra, organizowanych przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
2. W dniu 29 kwietnia 2023r. grupa uczestników programu zorganizowała wyjazd do Muzeum Flory i Fauny Morskiej w Jaworzu k. Bielska-Białej wraz z wizyta na Jaworzańskiej Tężni i spotkanie uczestników programu przy grillu.
3. 13 maja 2023r. grupa uczestników programu zorganizowała wyjazd do Katowic do Katedry na święcenia pierwszego w historii niesłyszącego księdza Pawła Kasprzeka.
4. W dnu 25 maja 2023r. grypa uczestników programu zorganizowała tzw. wyjście do kina w Bielsku-Białej.
5. W dniu 29 maja 2023r. grupa uczestników programu uczestniczyła w obchodach „Dnia Chorego” w Bazylice Mniejszej w Bielsku-Białej -Hałcnowie.
6. W dniu 4 czerwca 2023r. grupa uczestników programu uczestniczyła zorganizowała wycieczkę do Miasta Żywiec, gdzie między innymi zwiedzali Zabytkową konkatedre w Żywcu, która pochodzi z I połowy XV stulecia oraz Park Zamkowy w Żywcu.
7. W dniu 10 czerwca 2023r. grypa uczestników programu zorganizowała spotkanie przy grillu w Bielsku-Białej przy ul. Lipnickiej.
8. W dniu 18 czerwca 2023r. grupa uczestników programu zorganizowała spotkanie osób niesłyszących na pikniku po Mszy Świętej z Relikwiami ks. Filipa Smaldone w Bielsku-Białej przy ul. Żywieckiej.
9. W dniu 2 lipca 2023r. grupa uczestników programu zorganizowała wycieczkę na Szyndzielnie w Bielska-Białej z wyjazdem Gondolą.
10. w dniu 11 lipca 2023r. grupa uczestników programu zorganizowała wycieczkę do tężni w Bystrej oraz na lody.
11. w dniu 9 września 2023r. grupa uczestników programu zorganizowała wycieczkę autokarowa do Częstochowy do Sanktuarium na Jasnej Górze, gdzie między innymi uczestniczyli w krajowej pielgrzymce osób z wadą słuchu oraz zwiedzali Sanktuarium.
12. W dniu 19 września 2023r grupa uczestników programu zorganizowała zwiedzanie wystawy w Galerii Bielska BWA.
13. W dniu 26 września 2023r. grupa uczestników programu przeprowadziła zajęcia ph. „Robimy kanapki”.
14. W dniu 28 września 2023r. grupa uczestników programu uczestniczyła w pikniku zorganizowanym przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
15. W dniu 30 września 2023r. grupa uczestników programu zorganizowała spotkania i obchody „Święta głuchych”, które odbyło się w Sali Stołówki „Magia Smaku” w Bielsku-Białej.
16. W dniu 7 października 2023r. grupa uczestników programu zorganizowała kolejna jesienną wycieczkę na Szyndzielnie w Bielska-Białej z wyjazdem Gondolą.
17. W dniu 10 października 2023r. grupa uczestników programu zorganizowała pokaz pierwszej pomocy przedlekarskiej, przeprowadzony przez ratowniczkę i instruktora Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża z Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej.
18. W dniu 17 października 2023r. grupa uczestników programu zorganizowała konkurs kulinarny z nagrodami.
19. W dniu 24 października 2023r. grupa uczestników programu zorganizowała spotkanie ze znanymi osobami Bielska-Białej, tym razem był to radny Rady Miasta Bielsko-Biała p. Roman Matyja.
20. W dniu 7 listopada 2023r, grupa uczestników programu zorganizowała spotkanie, podczas którego upamiętniono „Dzień Niepodległości”.
21. W dniu 16 listopada 2023r. grupa uczestników programu zorganizowała kolejne wyjście w tym roku do kina w Bielsku-Białej.
22. W dniu 18 listopada 2023r. grupa uczestników programu uczestniczy przebiegu „Dni ubogiego” organizowanym przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
23. W dniu 28 listopada 2023r. grupa uczestników programu zorganizowała spotkanie z niespodziankami z okazji zbliżających się: „Andrzejek”.
24. W dniu 12 grudnia 2023r. grupa uczestników programu po raz kolejny wzięła udział w wystawie w Galerii Bielska BWA.
25. W dniu 19 grudnia 2023r. grupa uczestników programu zorganizowała spotkanie z zaproszonymi przyjaciółmi tzw. „Kolędowanie”, podczas tego spotkania uczestnicy otrzymali dary w postaci słodyczy oraz margaryny roślinnej i margaryny Palma, przekazanych przez Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej jako darowizny z Bielskich zakładów „Bielmar” Sp. Z o.o. w Bielsku-Białej.
26. Ponadto uczestnicy programu w trakcie cotygodniowych spotkań (wtorki od godziny 13.30 – do 17.00) realizowali ponadto zajęcia rehabilitacyjne i inne.

W dniu 26.04.2023 r.  w biurze Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku -Białej z siedzibą w Żywcu zorganizowano akcję "RADOSNA MAJÓWKA SENIORA". 

Fundatorem produktów spożywczych było Stowarzyszenie „List od Seniora".
Cel akcji: - materialna pomoc osobom starszym i samotnym,
 - współpraca z różnymi stowarzyszeniami działającymi na terenie powiatu,
 - uwrażliwienie środowisk lokalnych na potrzeby osób starszych i samotnych.
30 osób starszych i samotnych, często borykających się z niedostatkiem, obdarowanych zostało paczką żywnościową i środkami czystości. Łączna wartość paczek to 3910, 00 złotych. Wartość paczek była zróżnicowana.

 • Inne formy pomocy społecznej

Brak innych form pomocy społecznej.

 • Placówki opiekuńcze

W Oddziale Rejonowym PCK w Bielsku-Białej nie było prowadzonych placówek opiekuńczych, nie pracowały siostry/opiekunki PCK oraz nie było realizacji usług opieki wytchnieniowej i usług asystenta osoby niepełnosprawnej.

 • Siostry/Opiekunki PCK

W Oddziale Rejonowym PCK w Bielsku-Białej nie były prowadzone usługi opiekuńcze, nie pracowały siostry/opiekunki PCK oraz nie było realizacji usług opieki wytchnieniowej i usług asystenta osoby niepełnosprawnej.

 • Inne formy działalności opiekuńczej

W okresie sprawozdawczym Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej realizował transporty sanitarno-medyczne chorych oraz zabezpieczenia imprez sportowo-rekreacyjnych, realizowanych przez Zleceniobiorców OR PCK w Bielsku-Białej.

Ratownicy Medyczni i Ratownicy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,  jako Zleceniobiorcy pracujący w Zespołach wyjazdowych Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej  w okresie sprawozdawczym wykonali 742 transporty sanitarno-medyczne w ramach podpisanych umów ze szpitalami oraz transporty osób prywatnych. Ponadto Zleceniobiorcy wykonali na terenie działania Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej 86 zabezpieczeń imprez sportowo-rekreacyjnych

 • DZIAŁANIA PROMOCYJNE I KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA
 • Lokalne kampanie informacyjne i promocyjne

- w dniu 26 maja 2023 r. od godz. 7.00, wolontariusz biura Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej z siedzibą w Żywcu brało udział w obchodach Dnia Matki na Żywieckim Rynku. Na zaproszenie organizatorów tego wydarzenia, Żywieckich Amazonek, przygotowaliśmy gry i konkursy. Nagrodą dla dzieci były książki, puzzle i słodycze ufundowane przez osoby prywatne. Klub HDK PCK przy Urzędzie Miejskim w Żywcu zorganizował akcję poboru krwi od godz. 7.00 do 10.00.

- w dniu 22.09.2023 r. na zaproszenie Urzędu Miasta Żywiec braliśmy udział w Programie Edukacyjno - Społecznym w zakresie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

 • Statystyki mediów społecznościowych
Na terenie Oddziału rejonowego PCK była w okresie sprawozdawczym prowadzona współpraca z: Radio Bielsko, Radio S, Beskidzka24.pl, zywiec.naszemiasto.pl, zywiecinfo.pl, Magazyn Ratuszowy wydawany przez Urząd Miasta Bielsko-Biała, Facebook Polski Czerwony Krzyż Bielsko Biała, Strona internetowa Oddziału Rejonowego PCK, Facebook Grupy Ratownictwa PCK w Bielsku-Białej i Grupy Ratownictwa PCK w Czechowicach-Dziedzicach.

Marek Mielnik
Dyrektor Oddziału Rejonowego PCK
w Bielsku-Białej