• IX Ogólnopolski Marsz Pokoju HDK PCK 2013
  • Akcje Krwiodastwa w 2015 Więcej
  • Mistrzostwa Polski w Szachach Bielsko Biała
  • Zbieramy pieniążki i żywność dla potrzebujących wspólnie w Tesco
  • Przekazanie rowerka rehabilitacyjnego Więcej
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Akademia Honorowych Dawców Krwi w Oddziale Rejonowym PCK w Bielsku-BiałejW dniu 9 grudnia 2023r. o godz. 16.00 w sali Stołówki "Magia Smaku" w Bielsku-Białej przy ul. Lenartowicza 20, odbyła się AKADEMIA z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa , które przypadały w dniach 22-26 listopad 2023r oraz
z okazji Jubileuszu 65 lecia Honorowego Krwiodawstwa w Polsce

Na wstępie uczestnicy po powstaniu wysłuchali Hymnu PCK, którym jest Pieśń o Czerwonym Krzyżu.

Dyrektor Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej Marek Mielniki, jednocześnie prowadzący akademię przywitał gości:

Członków Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej
- Pana Leszka GŁÓWKĘ,
- Pana Marka GRUSZKĘ,
- Pana Henryka KOWACZ,

Zastępcę Prezydenta Miasta Bielsko-Biała

- Pana Adam RUŚNIAKA

Kierownika Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bielsku-Białej
- Panią Gabrielę GOROL

Zastępcę Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Bielsku-Białej
- Pana Bartłomieja ŁUKOSZA

Przywitał również Przewodniczącego Rejonowej Komisji Rewizyjnej Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej
- Pana Arkadiusza MIKOŁAJSKIEGO

Przywitał serdecznie wszystkich Prezesów, krwiodawców i ich najbliższych z następujących Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK:
Klubu HDK PCK przy NEMAK POLAND w Bielsku-Białej.
Klubu HDK PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Bielsku -Białej- Hałcnowie.
Klubu HDK PCK „Kropla RH” przy Oddziale Rejonowym PCK w Bielsku-Białej.
Klubu HDK PCK przy Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż w Bielsku-Białej
Klubu HDK PCK przy Urzędzie Miasta w Czechowicach-Dziedzicach.
Klubu HDK PCK TRW ZF POLNAD w Czechowicach-Dziedzicach.
Klubu HDK PCK im. św. Maksymiliana Marii Kolbe przy Urzędzie Gminy w Jasienicy.
Klubu HDK PCK „PŁOMIEŃ” przy OSP Kobiernice
Klubu HDK PCK przy Urzędzie Gminy w Łękawicy.
Klubu HDK PCK przy OSP Rybarzowice.
Miejsko-Gminnego Klubu HDK PCK w Wilamowicach.
Klubu HDK PCK przy KWK Piast Ruch w Woli.
Klubu HDK PCK przy Urzędzie Miasta w Żywcu.
Krwiodawców i działaczy promujących Honorowe Krwiodawstwo w Bielsku-Białej-Stare Bielsko.

Dyrektor Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej przywitał Panią Natalię Vysotską, która była fotoreporterem jubileuszowej akademii.

W trakcie odbywającej się akademii dokonano wyróżnień krwiodawców, działaczy PCK oraz osób wspierających nasza działalność promującą Honorowe Krwiodawstwo okazji dzisiejszego naszego Jubileuszu 65 lecia Honorowego Krwiodawstwa w Polsce

Odznaką ‘’HONOROWY DAWCA KRWI - ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU ‘’ został odznaczony:
Pan Wojciech Grygierczyk - Klub HDK PCK „Kropla RH” przy Oddziale Rejonowym PCK w Bielsku-Białej.

Wręczenia medalu dokonali:
- Pani Gabriela GOROL - Kierownik Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bielsku-Białej
- Pan Marek GRUSZKA - Członek Zarządu OR PCK w Bielsku-Białej

Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża IV Stopnia otrzymał:

Pan Jacek ORAWIEC - Klub HDK PCK im. św. Maksymiliana Marii Kolbe przy Urzędzie Gminy w Jasienicy.

Odznakę Honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża II Stopnia otrzymał :
Pan Dawid TYC – Prezes Klubu HDK PCK przy OSP Rybarzowice

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia otrzymał:
Pan Mateusz Parma

Na wniosek Prezesów Klubów HDK PCK rej. bielskiego oraz Dyrektora Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej, wyróżniono grupę kolejnych krwiodawców Medalami 65-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK
1. Oddział Terenowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bielsku-Białej, medal odebrała przedstawiciel tej jednostki:

- Pani Gabriela GOROL- Kierownik Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bielsku-Białej
2. DANUTA ĆWIERTNIA - Klub HDK PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Bielsku-Białej.
3. WIOLETA STĘPIEŃ - Klub HDK PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Bielsku-Białej.
4. ARKADIUSZ MIKOŁAJSKI - Przewodniczący Rejonowej Komisji Rewizyjnej Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej oraz działacz promujący Honorowe Krwiodawstwo w Bielsku-Białej -Stare Bielsko
5. LESZEK GŁÓWKA – Członek Zarządu OR PCK w Bielsku-Białej i Prezes Klubu HDK PCK przy NEMAK-POLAND w Bielsku-Białej.
6. MICHAŁ WIECZOREK – wolontariusz promujący Honorowe Krwiodawstwo w Bielsku-Białej-Stare Bielsko
7. MAREK JANICZAK- wolontariusz działacz promujący Honorowe Krwiodawstwo w Bielsku-Białej -Star
e Bielsko.

8. MARCIN MIELNIK - Klub HDK PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Bielsku-Białej.
9. MACIEJ DUDZIŃSKI - Klub HDK PCK przy NEMAK-POLAND w Bielsku-Białej.
10. WOJCIECH GÓRNY - Klub HDK PCK przy NEMAK-POLAND w Bielsku-Białej.
11. STANISŁAW GAC - Klub HDK PCK przy NEMAK-POLAND w Bielsku-Białej.
12. TADEUSZ DRESZEL - Klub HDK PCK przy NEMAK-POLAND w Bielsku-Białej.
13. MICHAŁ BIERNAT – Klub HDK PCK przy Urzędzie Gminy w Łękawicy
14. SEBASTIAN MIKOŁAJSKI – wolontariusz, strażak OSP, działacz promujący Honorowe Krwiodawstwo w Bielsku-Białej- Stare Bielsko.

15. LUCJAN MARTYNIAK – Prezes Klubu HDK PCK TRW ZF w Czechowicach-Dziedzicach i Bielsku-Białej.

16. IRENA MARTYNIAK – Klub HDK PCK TRW ZF w Czechowicach-Dziedzicach i Bielsku-Białej.

17. DANUTA JAROMIN – Klub HDK PCK TRW ZF w Czechowicach-Dziedzicach i Bielsku-Białej.

18. HENRYK JAROMIN – Klub HDK PCK TRW ZF w Czechowicach-Dziedzicach i Bielsku-Białej.

19. BERNADETA KUTEK – Klub HDK PCK PRZY URZĘDZIE MIASTA w Czechowicach-Dziedzicach.

20. PIOTR NOWICKI – Klub HDK PCK PRZY URZĘDZIE MIASTA w Czechowicach-Dziedzicach.
KRZYŻEM KORONYM - nadanym przez Prezesa Oddziały Rejonowego PCK w Bielsku – Białej Tomasza Piwochę , zostali odznaczeni:
21. ZDZISŁAW DOBRZYŃSKI - Klub HDK PCK „Kropla RH” przy Oddziale Rejonowym PCK w Bielsku-Białej.
223. JAN KAWCZAK - Klub HDK PCK „Kropla RH” przy Oddziale Rejonowym PCK w Bielsku-Białej.
23. HENRYK KOWACZ - Klub HDK PCK „Kropla RH” przy Oddziale Rejonowym PCK w Bielsku-Białej.
24. JAN ŁACIOK - Klub HDK PCK „Kropla RH” przy Oddziale Rejonowym PCK w Bielsku-Białej.

MEDALEM ANGELUS VITAE (Anioł Życia)
nadanym przez Prezesa Oddziały Rejonowego PCK w Bielsku – Białej Tomasza Piwochę , zostali odznaczeni:
25.KRZYSZTOF KOZIK - Klub HDK PCK „Kropla RH” przy Oddziale Rejonowym PCK w Bielsku-Białej.
26. ANDRZEJ PRZYGODA - Klub HDK PCK „Kropla RH” przy Oddziale Rejonowym PCK w Bielsku-Białej.

Wręczenia odznak i medali dokonali:
Członkowie Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej:
- Pan Leszek GŁÓWKA
- Pan Marek GRUSZKA
- Pan Henryk KOWACZ


Korzystając z okazji spotkania, Dyrektor Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej, złożył Wszystkim obecnym na spotkaniu oraz ich rodzinom życzenia Zdrowych Pogodnych Świat Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku. Życzył, wszystkim byśmy mogli się spotkać w takim samym gronie lub większym za rok.
Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej Pan Adam Ruśniak, w trakcie swojego wystąpienia podziękował wszystkim krwiodawcom za dar życia, którego nie da się w żaden sposób na dzień dzisiejszy zamienić. Tylka oddawana honorowo krew może ratować życie innym potrzebującym tego cennego leku. Pan Prezydent podziękował również za okazane wsparcie dla innych, które dają Honorowi Dawcy Krwi. Pan Prezydent wręczył w ramach podziękowań wiązankę kwiatów, dla Pani Kindze Grygierczyk- Klub HDK PCK „Kropla RH” przy Oddziale Rejonowym PCK w Bielsku-Białej, która jest jedną z najmłodszych krwiodawców, wolontariuszek promujących honorowe krwiodawstwa wspólnie ze swoim tatą Panem Wojciechem Grygierczyk.
Podziękowania za dotychczasową prace, oddawanie krwi oraz życzenia dalszych sukcesów w promowaniu honorowego krwiodawstwa przez Kluby Honorowych Dawców Krwi działających przy Oddziale Rejonowym PCK w Bielsku-Białej złożyła Pani Gabriela GOROL – kierownik Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bielsku-Białej. Pani Gabrysia Gorol złożyła również życzenia Zdrowych Pogodnych Świat Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku dla wszystkich krwiodawców i ich rodzin.

Dyrektor Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej złożył na ręce Zastępcy Prezydenta Miasta Bielsko-Biała Pan Adama RUŚNIAKA oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Bielsku-Białej Panta Bartłomieja ŁUKOSZ, serdeczne podziękowania za znaczące wsparcie finansowe w organizacji przedmiotowej Akademii z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa oraz Jubileuszu 65 lecia Honorowego Krwiodawstwa w Polsce.

Podczas akademii jej uczestnikom podano pyszne danie pod postacią kotleta de volaille, sałatki, zimne przekąski, owocowe skoki i napoje.

Dla uczestników uroczystości przygotowano również do dyspozycji bufet z kawą i herbatą.

Była też słodka niespodzianka w postaci Jubileuszowego tortu.

Poniżej w linku, można zapoznać się z relacją fotograficzną z Akademii, którą wykonała i przygotowała obecna na Akademii Pani Natalia Vysotska:

https://drive.google.com/drive/folders/1If8oAAE8R4heZDHlD2XL4vY4aVpRgIVo?usp=sharing