• IX Ogólnopolski Marsz Pokoju HDK PCK 2013
  • Akcje Krwiodastwa w 2015 Więcej
  • Mistrzostwa Polski w Szachach Bielsko Biała
  • Zbieramy pieniążki i żywność dla potrzebujących wspólnie w Tesco
  • Przekazanie rowerka rehabilitacyjnego Więcej
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

XI OGÓLNOPOLSKI MARSZ POKOJU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA9 września 2023r., odbył się XI Ogólnopolski „Marsz Pokoju” Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża z Rajska do niemieckiego obozu Auschwitz Birkenau i Auschwitz. Marsz został zorganizowany przez Śląski Oddział Okręgowy PCK Oddział Rejonowy w Bielsku-Białej w celu:

uczczenia jubileuszu 65-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Polsce,

przeprowadzenia manifestacji pokojowej – wystosowanie apelu o pokój na świecie,

uczczenia 84 rocznicy wybuchu II wojny światowej,

uczczenia pamięci pomordowanych w II wojnie światowej,

złożenia hołdu w celi śmierci św. Maksymilianowi Marii Kolbe, patronowi honorowych dawców krwi,

popularyzacji honorowego krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża,

integracji środowisk honorowych dawców krwi.

Na wstępie Pan Tomasz Piwocha – Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej serdecznie przywitał wszystkich uczestników marszu tj. honorowych krwiodawców z klubów HDK z terenu całego kraju, ich rodziny oraz sympatyków ruchu czerwonokrzyskiego, a w szczególności zacnych gości w osobach: Pana Zbigniewa Klawczyńskiego – Wiceprezesa Polskiego Czerwonego Krzyża, Pana Andrzeja Kinasiewicza – Prezesa Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK, Pana Bogdana Ogrockiego – Dyrektora Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK, Pana Andrzeja Kamińskiego – Wicestarostę Powiatu Bielskiego, Pana Michała Czulaka – radnego Powiatu Żywieckiego, Panią Gabrielę Gorol – Kierownika Oddziału Terenowego RCKiK w Bielsku-Białej, Panią Marzenę Kozłowską-Wolny -Wicedyrektora Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 w Bielsku-Białej oraz gospodarza obiektu Pana Macieja Majerskiego – Sołtysa Sołectwa Rajsko. Następnie przedstawił historię dotychczasowych marszów, a zwłaszcza pierwszego marszu, który odbył się w nocy 31 sierpnia na 1 września 1986 r., w którym uczestniczyło ponad 450 osób. W imieniu władz Polskiego Czerwonego Krzyża głos zabrał Pan Zbigniew Klawczyński, który podziękował za zaproszenie na marsz i pogratulował organizatorom wspaniałej inicjatywy i zaangażowania w organizacji tego marszu. Pan Andrzej Kinasiewicz przedstawił historie obozu zagłady w Brzezince i Oświęcimiu podkreślając jak ważna jest historia tych miejsc w dzisiejszych czasach.

W pierwszej części marszu organizatorzy przygotowali dla uczestników część -artystyczną, podczas której na scenie wystąpiła Kapela „Jaworki” z Łękawicy przy Stowarzyszeniu „Szeroka” oraz Zespół „Beregenia” z Dobrotwiva, powiat Lwów z Ukrainy. Uczestnicy marszu mogli się posilić przy kawie i herbacie, drożdżówką a następnie kromką pysznego chleba ze „swojskim” smalcem i ogórkiem małosolnym oraz kiełbaską z griila.

Przed rozpoczęciem marszu do niemieckiego obozu zgłady w Auschwitz Birkenau, uczestnicy złożyli wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Września 1939 w Rajsku.

Następnie uczestnicy marszu przeszli pieszo z Rajska do obozu Auschwitz Birkenau, gdzie przed Międzynarodowym Pomnikiem Ofiar Obozu, uczestnicy złożyli wiązankę kwiatów , Pan Bronisław Syga – Komandor Marszu odczytał „Apel o pokój na świecie”, skierowany do wszystkich na świecie przywódców:

„APEL O POKÓJ NA ŚWIECIE

Uczestnicy XI Ogólnopolskiego Marszu Pokoju Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, zgromadzeni w tym szczególnym miejscu – na terenie byłego obozu zagłady KL Auschwitz-Birkenau – swą obecnością chcą poświadczyć umiłowanie pokoju, oddać hołd zamordowanym w bestialski sposób ofiarom II Wojny Światowej.

Słowa adresowane do wszystkich Narodów Świata, wypowiedziane w tym miejscu, przez ludzi, którzy własną, dobrowolnie oddaną krwią dla ratowania życia i zdrowia innych poświadczyli miłość i poszanowanie człowieka – niechaj dotrą do wszystkich, którzy posiadają wpływ na dzisiejsze i przyszłe losy świata.

Uczestnicy XI Ogólnopolskiego Marszu Pokoju Honorowych Dawców Krwi zwracają się z apelem do Narodów Świata, ich Przywódców, by:

 

dążyli do rozwiązywania konfliktów na drodze pokojowej, w sytuacjach konfliktowych o pomoc prosili Negocjatorów zamiast Generałów,

uznali Pokój za najwyższe Prawo i Dobro współczesnego Człowieka i stworzyli Mu warunki do spokojnego życia i rozwoju na Ziemi,

wykorzystywali naukę dla dobra Człowieka, a z jej zdobyczy nie czynili Jego wrogów, zrezygnowali z wykorzystania jej dla czynienia gwałtu i szerzenia zniszczeń.

szanowali środowisko naturalne i dbali o jego zrównoważony rozwój, zapewniając dostęp do dóbr natury następnym pokoleniom,

przelewaną w bezsensownych i niesprawiedliwych wojnach krew przeznaczyli dla ratowania zdrowia i życia ludzkiego.

Jesteśmy przekonani, że mimo porażek i tragicznych dat w historii naszej Ziemi, zbudowanie na niej nowego, lepszego życia jest możliwe. Ludzkość zasługuje na życie w pokoju i przyjaznej dla niej cywilizacji!

Ponadto uczestnicy marszu złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze przed pomnikiem pomordowanych w tym obozie zagłady.

Po zakończeniu uroczystego apelu, uczestnicy Marszu przeszli pieszo z hasłem „84 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej” do niemieckiego obozu zagłady Auschwitz, gdzie przed Ścianą Śmierci” jej uczestnicy złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze ku pamięci zamordowanych w tym obozie ludzi.

Delegacja marszu złożyła również wiązankę kwiatów św. Maksymilianowi Marii Kolbe – patronowi honorowych dawców krwi w jego celi śmierci.

Składamy serdeczne podziękowania naszym wspaniałym sponsorom za wsparcie marszu:

Mirosław Suchoń – Poseł na Sejm RP;

Bogusław i Marek Skolarus – firma MARKAM” Kasinka Mała;

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej;

Komunikacja Beskidzka w Bielsku-Białej;

Urząd Gminy w Wilamowicach;

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach;

Grupa „Maspex” w Wadowicach;

Jolanta Sachmerda – Firma „Adrem-Higiena” w Bielsku-Białej;

Gabriela Cieszyńska-Matuszek – firma Usługi Informatyczne „Szansa” w Bielsku-Białej;

Miejsko-Gminny Klub HDK PCK w Wilamowicach;

Klub HDK PCK „Nemak-Poland” w Bielsku-Białej.
Pełną fotorelację z marszu wykonał p. Adama Porwoł Przewodniczący Śląskiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK, pod linkiem:

https://photos.google.com/share/AF1QipN8o1TiGNMsC2lgENnmFjs61Oe0OPHpY4jlnbU5nEova-xSlxNf9l1V3dzV6h-1SA?key=TFlwNXhsdTFBdnRSQVAtbTRHUzA4V0kxdG9CMlFn

Dziękujemy wszystkim uczestnikom marszu za udział i już dzisiaj zapraszamy na kolejny za pięć lat – do zobaczenia!!!.