• IX Ogólnopolski Marsz Pokoju HDK PCK 2013
 • XV Zawody Pierwszej Pomocy w Czechowicach-Dziedzicach
 • Akcja honorowego krwiodawstwa
 • Młodzież zbiera żywność dla potrzebujących
 • XX Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

IX Ogólnopolski Marsz Pokoju Honorowych Dawców Krwi PCK


Mam zaszczyt poinformować, że w dniu 7 września br., odbędzie się IX Ogólnopolski Marsz Pokoju Honorowych Dawców Krwi PCK, organizowany przez Rejonową Radę Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej. Jego trasa przebiegać będzie z Rajska do miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau. Stanowi on istotny element obchodów Jubileuszu 55-lecia Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

Program Marszu:

8.00 przyjmowanie uczestników na stadionie LKS Rajsko k. Oświęcimia:

- Stoisko z upominkami HDK PCK,

- Stoisko z kawą, ciastkami, słodyczami,

- Stoisko z ciepłym posiłkiem-wojskowa grochówka,
- Stoisko z grillem.

8.15 Akcja krwiodawstwa w ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa.

9.00 Rozpoczęcie część artystycznej połączonej z  pokazami ratownictwa PCK oraz PSP.

13.00 Składanie wiązanek przy pomniku poświęconym Żołnierzom Września 1939r.,
w Rajsku.

13.15 Wymarsz do obozu zagłady Auschwitz-Birkenau (w Brzezince).

14.15 Manifestacja pokojowa „Apel o pokój na Świecie” na terenie obozu w Auschwitz-Birkenau.

15.15 Wymarsz do Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz- (Oświęcim).

16.10 Złożenie wieńca i wiązanek kwiatów, zapalenie zniczy pod „Ściana Śmierci”.

16.30 Złożenie wiązanek kwiatów w celi śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbe – Patrona Honorowych Dawców Krwi.

17.00 Zakończenie Marszu.

Kontakt w sprawie Marszu:

693-162-555 – Marek Mielnik Dyrektor Biura OR PCK w Bielsku-Białej.

Regulamin Marszu

I Cel Marszu.

-   uczczenie jubileuszu 55 lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża,

-   złożenie hołdu św. Maksymilianowi Marii Kolbe, patronowi honorowych dawców krwi,

-   uczczenie pamięci pomordowanych w II wojnie światowej,

-   manifestacja pokojowa – wystosowanie apelu o pokój na świecie,

-   popularyzacja honorowego krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża,

-   integracja środowisk honorowych dawców krwi.

II Organizator.

Rejonowa Rada Honorowego Krwiodawstwa przy Oddziale Rejonowym PCK w Bielsku-Białej.

III. Władze Marszu.

-   Komandor – Bronisław Syga

-   Biuro Marszu – Leszek Główka

-   Zabezpieczenie trasy – Marek Mielnik

-   Zabezpieczenie medyczne –Janusz Głaz i Michał Stępień

-   Rzecznik prasowy – Marek Gruszka

 1. IV.  Patronat Honorowy.

Poseł do Parlamentu Europejskiego  – Małgorzata Handzlik,

Senator Rzeczpospolitej Polskiej – Rafał Muchacki,

Prezydent Miasta Oświęcim – Janusz Chwieruta,

Starosta Oświęcimski – Józef Krawczyk,

Starosta Bielski – Andrzej Płonka,

Wójt Gminy Oświęcim- Małgorzata Grzywa,

Ekscelencja Biskup Bielsko-Żywiecki - Tadeusz Rakoczy,

Ekscelencja Biskup Pomocniczy Diecezji Bielsko-Żywieckiej - Piotr Greger,

Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
– Stanisław Dyląg,

Dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau – Piotr M.A. Cywiński,

Prezes Zarządu Głównego PCK – Stanisław Kracik,

Rektor Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej- Wiesława Korzeniowska,

Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych Wyższa Szkoła Administracji
w Bielsku-Białej –Irena Głuszyńska,
Przewodniczący Krajowej Rady Krwiodawstwa PCK - Sławomir Kaczyński,

Krajowy duszpasterz Honorowych Dawców Krwi - ks. kan. płk Zenon Surma.

 1. V.     Patronat medialny.

- Telewizja Regionalna  – Katowice

- Radio Bielsko

- Kronika Beskidzka

 1. VI.  Termin i trasa Marszu.

7 września 2013r.

      Stadion LKS Rajsko –do obozu w Auschwitz Birkenau i Auschwitz.

VII. Charakterystyka Marszu:

Marsz trwa jeden dzień. Wymarsz nastąpi po ceremonii otwarcia i złożenia kwiatów  przy pomniku Żołnierza Września 1939r., w Rajsku ze stadionu LKS Rajsko przy ul. Słowiańskiej do obozu w Auschwitz Birkenau. Uczestnicy Marszu poruszać się będą jednym pasem jezdni na odcinku 4 kilometrów drogą asfaltową. Po dotarciu do Auschwitz Birkenau, złożeniu kwiatów, zapaleniu zniczy i odczytaniu apelu o pokój na świecie przy Międzynarodowym Pomniku Ofiar, nastąpi wymarsz do Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz.

VIII. Zgłoszenie uczestnictwa.

1.Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić pismem maszynowym lub drukowanym. Formularz winien być potwierdzony przez Prezesa Zarządu Okręgowego
lub Rejonowego lub  Prezesa Klubu HDK PCK lub Przewodniczącego Rady HDK PCK.

2.Wypełniony formularz należy przesłać na adres organizatora:

Śląski Oddział Okręgowy PPCK w Katowicach

Oddział Rejonowy w Bielsku-Białej

Sobieskiego 6

43-300 Bielsko-Biała

tel: 33 – 8228211, fax: 33 815 0777, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.Odpłatność od uczestnika wynosi 15 zł.

4.Wpłaty należy dokonywać na konto :

    Polski Czerwony Krzyż

   Oddział Rejonowy  w Bielsku-Białej

    Bank Millennium S.A.O/Bielsko-Biała

Nr. 36 1160 2202 0000 0002 2850 6063

Z dopiskiem „Marsz Pokoju”

5.Uwaga: ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń ustala się na dzień 20.08.2013r.

6.Organizator w ramach wpisowego zabezpiecza:

-   ciepły posiłek,

-   herbatę,

-   opiekę medyczna na trasie Marszu,

-   ubezpieczenie uczestników na czas trwania Marszu,

-   wiązanki kwiatów i znicze pod pomniki,

-   opłata parkingowa w Oświęcimiu dla autokarów,

-   inne niespodzianki.

7.Organizator zgłaszający uczestników Marszu zapewnia we własnym zakresie dojazd uczestników do bazy Marszu oraz powrót uczestników do miejsca zamieszkania.

IX. Prawa o obowiązki uczestnika marszu.

1.Organizator ustala trasę Marszu i zapewnia uczestnikom bezpieczny   przemarsz.

2.Na trasie Marszu uczestnicy będą zabezpieczeni pod względem opieki medycznej.

3.Każdy uprawniony uczestnik zostaje ubezpieczony przez organizatora na czas trwania Marszu.

4.Za poszczególne reprezentacje i ich postawę w trakcie Marszu odpowiedzialny jest Kierownik Grupy.

5.Przed i w czasie trwania Marszu zabrania się spożywania jakiegokolwiek alkoholu.

6.Każdy Kierownik Grupy zobowiązany jest dostarczyć do Biura Marszu listę uczestników na godzinę przed rozpoczęciem Marszu.

7.Oddziały PCK, Rady HDK PCK lub Kluby HDK PCK po zgłoszeniu uczestnictwa zobowiązują podległe grupy do:

-   podporządkowania się postanowieniom obowiązującego regulaminu oraz dodatkowym zarządzeniom i komunikatom Komandora Marszu,

-   godnego zachowania się na trasie Marszu, a w szczególności w miejscach pamięci pomordowanych.

8.Za uczestników, którzy samowolnie opuszczą trasę Marszu, Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

UWAGA:

I Uczestnicy Marszu

-   uczestnicy przybywający na Marsz Pokoju w stanie wskazującym na spożywanie alkoholu zostaną wykluczeni z udziału,

-   w czasie poruszania się po jezdni należy zachować wszelka ostrożność i ściśle wypełniać polecenia organizatorów i Policji.

II Pojazdy w marszu.

Do udziału w Marszu Pokoju zostaną dopuszczone jedynie pojazdy obsługujące Marsz, posiadające specjalne oznakowanie pojazdów polegające na wyłożeniu za szybą pojazdu po prawej stronie kierowcy białej kartki format A-4 z naklejonym Logo Polskiego Czerwonego Krzyża.

Postanowienia końcowe:

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie trwania Marszu, a powstałe z winy uczestników.

Uczestnik lub grupa uczestników, usuniętych z Marszu za nie podporządkowanie się regulaminowi traci wszelkie prawa dochodzenia roszczeń w stosunku do organizatora. Wszystkie sprawy związane z Marszem rozstrzyga Komandor Marszu.

Dyrektor Biura OR PCK
w Bielsku-Białej
Marek Mielnik