• IX Ogólnopolski Marsz Pokoju HDK PCK 2013
  • XV Zawody Pierwszej Pomocy w Czechowicach-Dziedzicach
  • Akcja honorowego krwiodawstwa
  • Młodzież zbiera żywność dla potrzebujących
  • XX Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Wyniki I etapu Konkursu wiedzy o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym

Oddział  Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej informuje, że rozstrzygnięty został I etap Konkursu wiedzy o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym.

Do  II etapu Konkursu, który odbędzie się w dniu 8 maja 2013r., o godz. 11.00 w siedzibie Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej przy ul. Sobieskiego 6, zakwalifikowali się uczniowie z poszczególnych szkół:

Zespół Szkół przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego ul. Sempołowskiej 1 w Bielsku-Białej

p. Natalia Kozioł

Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

 

p. Agnieszka Bogusz

III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej

p. Klaudia Kurczyk

p. Marta Salamańska

IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej

p. Stefania Seniow

p. Klaudia Moś

p. Zuzanna Frydel

V Liceum Ogólnokształcące  w Bielsku-Białej

p. Katarzyna Faber

p. Kacper Suchoń

p. Piotr Blachura

p. Michał Motyka

 Zgodnie z Regulaminem uczestnicy II etapu Konkursu będą pisać esej z zakresu prawa humanitarnego, konfliktów międzynarodowych, terroryzmu oraz broni masowego rażenia.