• IX Ogólnopolski Marsz Pokoju HDK PCK 2013
  • XV Zawody Pierwszej Pomocy w Czechowicach-Dziedzicach
  • Akcja honorowego krwiodawstwa
  • Młodzież zbiera żywność dla potrzebujących
  • XX Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Do zobaczenia za rok

W piątek zakończył się drugi turnus wypoczynku dzieci z rodzin o niskich dochodach, jaki Polski Czerwony Krzyż Oddział w Bielsku-Białe,j przy dużej pomocy Urzędu Miasta Bielsko-Biała, zorganizował podczas tegorocznych wakacji. Łącznie na dwóch turnusach wypoczywało 100 dzieci. Bazą dla półkolonii była Szkoła Podstawowa Nr 37 na Oś. Karpackim.
Bielski Oddział PCK od kilkunastu już lat organizuje taką formę wypoczynku dla dzieci objętych opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Dzięki profesjonalnej kadrze program wypoczynku jest dostosowany do przedziału wiekowego dzieci i zawiera różnorakie aspekty. Przede wszystkim edukacyjne np. nauka pierwszej pomocy. Ponadto, bezpieczeństwo - u szerokim ujęciu tego słowa - podczas jazdy na rowerze, na rolkach, podczas zabawy na podwórku czy po prostu, podczas drogi do szkoły. Realizowane były także aspekty poznawcze, szczególnie poznawanie naszej "małej ojczyzny" - Beskidów. Dzieci były m.in na wycieczce w Wiśle, Ustroniu Ochabach, na górze Żar, ale także m.in. w Pszczynie. Częste wizyty na basenie widać było po opaleniźnie. Ważne jest to, że podczas codziennych spotkań wychowawczynie, pod kierownictwem pani Małgosi Zając wkładając w tę pracę dużo serca, organizowały dzieciom zajęcia tak,  aby były radosne, uśmiechnięte i szczęśliwe - w końcu jest to ich czas wakacji.
Ostatnie dwa dni wypoczynku były bardzo napięte. W czwartek, po powrocie z basenu wizytę złożył pan Henryk Juszczyk, Pełnomocnik Prezydenta Miasta  Jacka Krywulta. Byli także dziennikarze. Wywiadów nie było końca. Szczególnie oblegany był pan z kamerą. Każdy chciał wystąpić w telewizji.
W piątek natomiast, na zakończenie półkolonii, do dzieci przybył Bogdan Ogrocki, Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej. Poszczególne grupy wiekowe pod opieką swoich wychowawców przygotowały występy artystyczne. Było pięknie i wesoło. Później pan Bogdan Ogrocki wręczył najlepszym uczestnikom licznych zabaw i konkursów drobne upominki. Każde dziecko coś dostało.
W doskonałych nastrojach dzieci zjadły ostatni, kolonijny obiad i radosne pod opieką rodziców, udały się do domu, kontynuować wakacje - w końcu przed nimi jeszcze cały miesiąc wypoczynku.
Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej składa serdeczne podziękowanie panu Jackowi Krywultowi, Prezydentowi Miasta Bielsko-Biała za udzielone wsparcie. Serdecznie dziękuje także pani Halinie Bar, Dyrektorce Szkoły Podstawowej Nr 37 za bezpłatne udostępnienie obiektu szkolnego. Także dziękuje kierownictwu półkolonii - pani Małgorzacie Zając i panu Antoniemu Kruczkowi, którzy przy dużym wsparciu wychowawczyń mogli przeprowadzić tegoroczną akcję "Lato z PCK".

Wywiady dla mediów

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Bielsko-Biała Henryk Juszczyk wśród dzieci
Kierowniczka II turnusu pani Małgosia Zając dziękuje wszystkim dzieciom za wspaniały czas wakacji

     
                                                                 
Występy artystyczne
                        
Prezes ZOR PCK pan Bogdan Ogrocki życzy dzieciom dalszych, wspaniałych wakacji.

Relacja: Stanisław Biłka