• IX Ogólnopolski Marsz Pokoju HDK PCK 2013
  • XV Zawody Pierwszej Pomocy w Czechowicach-Dziedzicach
  • Akcja honorowego krwiodawstwa
  • Młodzież zbiera żywność dla potrzebujących
  • XX Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Odznaczenia dla Klubu HDK i działaczy OR PCK w Bielsku-Białej

Podczas Okręgowej Akademii Honorowych Dawców Krwi PCK w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, która się odbyło w dniu 10 stycznia 2014 r., Pan Zygmunt Łukaszczyk Wojewoda Śląski wraz z Wicemarszałkiem Województwa Śląskiego Panem Mariuszem Kleczewskim, Przewodniczącym Sejmiku Województwa Śląskiego Panem Andrzejem Gościniakiem oraz Prezesem Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża Panem Adamem Przywarą odznaczył:


Odznaką ,,Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”:
-
Jana Mrzyk
- Bartłomieja Caputę

oraz

Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla województwa Śląskiego

- Klub HDK PCK im. Maksymiliana Marii Kolbe przy Gminie w Jasienicy


Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla województwa Śląskiego

- Danutę Ćwiertnia
- Bogdana Ogrockiego
- Jana Mrzyk
- Marka Mielnik