• IX Ogólnopolski Marsz Pokoju HDK PCK 2013
  • XV Zawody Pierwszej Pomocy w Czechowicach-Dziedzicach
  • Akcja honorowego krwiodawstwa
  • Młodzież zbiera żywność dla potrzebujących
  • XX Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pomoc Świąteczna

Dzięki pomocy wrażliwych ludzi, podczas akcji zbiórki żywności w Tesco w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej, Oddział Rejonowy  PCK w Bielsku-Białej po raz kolejny przygotował  paczki żywnościowe dla 600 mieszkańców Miasta Bielsko-Biała oraz pow. Bielskiego. W tym miejscu Zarząd oraz pracownicy Biura Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej pragną serdecznie podziękować za udzielona pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu akcji „Pomoc Wielkanocna”, młodzieży ze Świetlicy Środowiskowej, mieszczącej się w budynku Naszego PCK oraz uczennicom IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej.

 

Wesołych Świąt