• IX Ogólnopolski Marsz Pokoju HDK PCK 2013
  • XV Zawody Pierwszej Pomocy w Czechowicach-Dziedzicach
  • Akcja honorowego krwiodawstwa
  • Młodzież zbiera żywność dla potrzebujących
  • XX Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Akcja krwiodawców w Hałcnowie

Zarząd Klubu HDK PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Hałcnowie oraz Caritas Diecezji Bielsko Żywieckiej, serdecznie dziękują wszystkim honorowym krwiodawcom, którzy w dniu 24 lutego 2013r., w specjalistycznym ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Odział Terenowy w Bielsku-Białej, zaparkowanym na parkingu przed Domem Pielgrzyma w Hałcnowie, podzielili się najcenniejszym lekiem, jakim jest Nasza krew. Podczas pierwszej akcji w roku 2013, pod hasłem „Moja Krew - Ich życie, Podaruj Krople Miłości”, zgłosiło się 67 chętnych krwiodawców. Krew oddało 58 osób, dzięki którym zebrano 26,100 litra bezcennej krwi. W trakcie przedmiotowej akcji, po raz pierwszy krew oddało 4 osoby. W górnym zdjęciu, podczas oddawania krwi rodzina Państwa Sowińskich. Na drugim zdjęciu, również została uwieczniona podczas oddawania krwi, rodzina tj.  Aneta i Tomasz Gwóźdź, mimo, że między małżeństwem  na specjalistycznym fotelu usiadł i oddał krew ich szwagier Kamil Gołąb- członek Zarządu Naszego Klubu HDK. Takich rodzinnych krwiodawców było więcej, bo byli rodzinnie: Państwo Iskrzyccy, Państwo Matejko, Państwo Nawrot i Państwo Koniorowie. Nie zabrakło podczas akcji również stałych jej uczestników. Nie wszystkich uczestników tak pięknej akcji krwiodawstwa wymieniłem ale jeszcze raz serdecznie Wszystkim im dziękuję w imieniu przyszłych potrzebujących ich daru, jakim jest Nasza krew.


Prezes Klubu HDK PCK
Marek Mielnik