• IX Ogólnopolski Marsz Pokoju HDK PCK 2013
  • XV Zawody Pierwszej Pomocy w Czechowicach-Dziedzicach
  • Akcja honorowego krwiodawstwa
  • Młodzież zbiera żywność dla potrzebujących
  • XX Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Propocja Zdrowego Stylu życia "Mały Ratownik"w Bielsku-Białej

W dniu 10 maja 2013 r., w Oddziale Rejonowym PCK w Bielsku-Białej odbył się etap rejonowy konkursu pt.  Promocja Zdrowego Stylu Życia „MAŁY RATOWNIK”. Celem konkursu jest  zainteresowanie dzieci tematyką promocji zdrowego stylu życia i udzielania pierwszej  pomocy (umiejętność szybkiego i skutecznego reagowania tam, gdzie zachodzi taka konieczność).

W konkursie uczestniczyło 12 dzieci z klas I – VI, z niżej wymienionych szkół:

Szkoła Podstawowa w Czańcu,
Szkoła Podstawowa nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach,
Szkoła Podstawowa w Świętoszówce,
Szkoła Podstawowa nr 10 Towarzystwa Szkolnego  im. Mikołaja Reja w Bielsku-Białej,
Szkoła Podstawowa nr 23 - Zespół Szkół Podstawowa-Gimnazjalnych w Bielsku-Białej,
Szkoła Podstawowa nr 26 w Bielsku-Białej,
Szkoła Podstawowa nr 27 w Bielsku-Białej, 
Szkoła Podstawowa nr 29 w Bielsku-Białej,
Szkoła Podstawowa nr 37 w Bielsku-Białej.

Najlepszą i jedyną uczestniczką konkursu w kategorii klas  I-III, została Julia Białogórska uczennica Szkoły Podstawowej nr 10 Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja w Bielsku-Białej.

Natomiast najlepszą trójką w kategorii  klas  IV-VI okazali się:
I miejsce - Wiktoria Tokarczyk uczennica Szkoły Podstawowej nr 37 w Bielsku-Białej,
II miejsce - Jakub Otrząsek - Szkoła Podstawowa nr 26 w Bielsku-Białej,
III miejsce - Nikodem Golonka - Szkoła Podstawowa nr 37 w Bielsku-Białej.

W tym miejscu należy również serdecznie podziękować opiekunom szkolnym za przygotowanie uczniów do konkursu oraz ich dopingowanie, wspierania w trakcie finału rejonowego oraz firmie Axiom z Bielska-Białej za ufundowania wspaniałych nagród.

Danuta Ćwiertnia