• IX Ogólnopolski Marsz Pokoju HDK PCK 2013
  • XV Zawody Pierwszej Pomocy w Czechowicach-Dziedzicach
  • Akcja honorowego krwiodawstwa
  • Młodzież zbiera żywność dla potrzebujących
  • XX Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Akademia HDK PCK ad. 2012

8 grudnia br. w Dworku „Eureka” w Czechowicach-Dziedzicach miała miejsce tegoroczna Akademia z okazji „Dni Honorowego Krwiodawstwa” .  To szczególne spotkanie ludzi dobrej woli, jakimi są Honorowi Dawcy Krwi jest znakomitą okazją do złożenia im podziękowań za swoją szczególną misję oraz wręczenia odznaczeń, medali  i dyplomów.

I tak, za całokształt i wybitne zasługi w rozwoju Honorowego Krwiodawstwa Kapituła Kryształowego Serca Polskiego Czerwonego Krzyża nadała „Kryształowe Serca”  

Panom:  Stanisławowi Cieślak i Lucjanowi Martyniak.

Udekorowania dokonał Stefan Kurdek, Wiceprzewodniczący Kapituły Kryształowego Serca.

 

Za szczególne zasługi i wieloletnią działalność Zarząd Główny PCK w Warszawie nadał „Odznakę Honorową PCK stopnia II”

Henrykowi Kowacz,

Piotrowi Giemza

Odznaczenia wręczył Bogdan Ogrocki, Prezes ZOR PCK w Bielsku-Białej wraz ze Stefanem Kurdkiem, Wiceprzewodniczącym Krajowej rady HDK PCK.

 

Za szczególne zasługi i wieloletnią działalność Zarząd Główny PCK w Warszawie nadał „Odznakę Honorową PCK stopnia III”

Markowi Gruszce

Odznaczenie wręczył Bogdan Ogrocki, Prezes ZOR PCK w Bielsku-Białej wraz ze Stefanem Kurdkiem, Wiceprzewodniczącym Krajowej rady HDK PCK.

 

Za szczególne zasługi i wieloletnią działalność Zarząd Główny PCK w Warszawie nadał „Odznakę Honorową PCK stopnia IV”

Wiesławowi Kałwa,

Janowi  Kawczak,

Sławomirowi  Mazur,

Piotrowi Nowickiemu

Wiesławowi Płonka,

Jarosławowi Wojtkowiak

Odznaczenia wręczył Bogdan Ogrocki, Prezes ZOR PCK w Bielsku-Białej wraz ze Stefanem Kurdkiem, Wiceprzewodniczącym Krajowej Rady HDK PCK.

 

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej nadał odznaki i tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” po oddaniu  18 litrów krwi:

Tomasz Dobija,

Maciej Dudziński,

Czesław Dwornik,

Bogusław Kenig,

Jacek Łuszkiewicz,

Andrzej Zalewajek

Daniel Piaściuk,

Michał Szopa.

Odznaczenia wręczył Bogdan Ogrocki, Prezes ZOR PCK w Bielsku-Białej wraz ze Stefanem Kurdkiem, Wiceprzewodniczącym Krajowej Rady HDK PCK.

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej nadał odznaki i tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” po oddaniu:  Panie 10 litrów krwi, a Panowie  12 litrów krwi:

Grzegorz Fołta,

Dariusz Kopias,

Tomasz Koziołek,

Wojciech Kuk,

Wiesław Rams,

Dawid Rozburski,

Marzena Strugacz,

Artur Tadrało,

Jarosław Wojtkowiak.

Odznaczenia wręczył Bogdan Ogrocki, Prezes ZOR PCK w Bielsku-Białej wraz ze Stefanem Kurdkiem, Wiceprzewodniczącym Krajowej Rady HDK PCK.

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej nadał odznaki i tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” po oddaniu:  Panie 5 litrów krwi, a Panowie  6 litrów krwi:

Andrzej Bargieł,

Karolina Chrobak,

Ryszard Czerwiński,

Mariusz Fender,

Anna Górska-Pieczyrak,

Szymon Kaliński,

Marta Kubiczek,

Rafał Kubiński,

Wojciech Kuk,

Marek Mielnik,

Jarosław Norymberczyk,

Mariusz Nytra,

Joanna Olma-Filipczak,

Wiesław Rams

Mariusz Stępień,

Tomasz Tekieli.

Odznaczenia wręczył Bogdan Ogrocki, Prezes ZOR PCK w Bielsku-Białej wraz ze Stefanem Kurdkiem, Wiceprzewodniczącym Krajowej Rady HDK PCK.

 

Za szczególne zaangażowanie w realizację Programu Aktywizującego Lokalne Środowiska Społeczne do działań w Honorowym Krwiodawstwie i wieloletnią działalność na rzecz rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Rada Krajowa Honorowego Krwiodawstwa PCK nadała Podziękowania dla:

Tadeusz Dreszel,

Tadeusz  Gąsiorek,

Piotr Giemza,

Leszek Główka,

Henryk Kowacz,

Lucjan Martyniakj,

Jan Mrzyk,

Andrzej Przygoda,

Krzysztof Zawadzki.

Dyplomy wręczył Stefan Kurdek, Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK.