• IX Ogólnopolski Marsz Pokoju HDK PCK 2013
  • Akcje Krwiodastwa w 2015 Więcej
  • Mistrzostwa Polski w Szachach Bielsko Biała
  • Zbieramy pieniążki i żywność dla potrzebujących wspólnie w Tesco
  • Przekazanie rowerka rehabilitacyjnego Więcej
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

XXX etap rejonowy Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy organizowanych przez Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej rozstrzygnięty
W dniu 20 kwietnia 2024r., na terenie Miasta Bielsko-Biała odbył się etap rejonowy XXX Ogólnopolskich Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża, których organizatorem był Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej.

Do zawodów przystąpiło 9, pięcio osobowych drużyn szkół średnich Miasta Bielsko-Białej i Miasta Skoczów :

1. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej.

2. Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.

3. Zespół Szkół im. Stanisława Sosabowskiego w Bielsku-Białej, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

4. Zespół Szkół Budowlanych im. Stanisława Maczka w Bielsku-Białej.

5. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie.

6. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bielsku-Białej

7. II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Bielsku-Białej.

8. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej.

9. VIII Liceum Ogólnokształcące im. Hanny Chrzanowskiej w Bielsku-Białej.

Podczas zawodów organizatorzy przygotowali wyjątkowe symulacje odzwierciedlające prawdziwe sytuacje, gdzie jego uczestnicy musieli wykazać się wiedzą między innymi podczas udzielania pierwszej pomocy osobom pokrzywdzonym na czterech tzw. stacjach na których wystąpiły różnego rodzaju zdarzenia

z udziałem pokrzywdzonych osób np. podczas potrąceni pieszego, wypadku z udziałem rowerzysty i dysko rolkarza. Był też sprawdzian z przeprowadzenia resuscytacji oraz test wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej na poziomie kursu podstawowego 16 godzinnego oraz wiedzy na temat Międzynarodowego Prawa Humanitarnego oraz wiedzy o Międzynarodowym Czerwonym Krzyża i Czerwonym Półksiężycu.

Zawodnicy byli oceniani przez ratowników medycznych i ratowników Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy z Grup Ratownictwa PCK w Bielsku-Białej i w Czechowicach-Dziedzicach.

Sędzią Głównym XXX Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK był p. Henryk Stokłosa Instruktor Pierwszej Pomocy PCK i Ratownik Grupy Ratownictwa PCK w Czechowicach-Dziedzicach.

Po ciekawej, przyjemnej i sympatycznej rywalizacji, zwycięzcą zawodów została drużyna reprezentująca

II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Bielsku-Białej w składzie:

p. Magdalena Kwiatkowska,

p. Kinga Biernat,

p. Magdalena Maindok,

p. Zofia Borowiec,

p. Maciej Borowiec,

p. Karolina Kubica – rezerwowa.

- opiekun Zespołu: Robert Michalski.

Sukces II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Bielsku-Białej powtórzony z roku ubiegłego i kolejny awans na mistrzostwa okręgowe w Katowicach.

II miejsce zajęła drużyna reprezentująca VIII Liceum Ogólnokształcące im. Hanny Chrzanowskiej w Bielsku-Białej w składzie:

p. Natalia NOWORYTA,

p. Zuzanna Budny,

p. Justyna Bułka,

p. Agata Odój,

p. Kacper Kowalczyk,,

- opiekun Zespołu: Katarzyna Straub-Jurczyk

III miejsce zajęła drużyna reprezentująca Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej w składzie:

p. Kinga Kasolik,

p. Klaudia Pustelnik,

p. Konrad Kraus,

p. Karol Mrowiec,

p. Oliwier Rosołowicz,

- opiekun Zespołu: Lucyna Sobół-Guzik

Najlepszym zawodnikiem w przeprowadzeniu resuscytacji krążeniowo oddechowej podczas zawodów etapu rejonowego XXX Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK została: p. Natalia Morawska, uczennica Zespołu Szkół Budowlanych im. Stanisława Maczka w Bielsku-Białej, która otrzymała Puchar ufundowany przez Prezydenta Bielska-Białej Pana Jarosława Klimaszewskiego dla najlepszego zawodnika w przeprowadzeniu resuscytacji krążeniowo oddechowej.

Za zajęcie I miejsca, nagrodą główną był ufundowany Puchar przez Posła RP Panią Małgorzatę Pępek oraz Puchar Przechodni Prezesa Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej.

Za zajęcie II miejsca nagrodą główną był ufundowany Puchar przez Posła RP Panią Mirosławę Nykiel.

Za zajęcie III miejsca nagroda główną był ufundowany Puchar przez Prezydenta Bielska-Białej Pana Jarosława Klimaszewskiego.

Puchary wręczyła Pani Mirosława Nykiel Poseł na Sejm RP w towarzystwie Pana Bogdana Ogrockiego Dyrektora Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK i Pana Antoniego Kruczek członka Rejonowej Komisji Rewizyjnej Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku -Białej.

Zwycięzca etapu rejonowego XXX Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK w dniu 18 maja 2024r., będzie reprezentować również Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej na etapie Okręgowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK w Katowicach.

Uczestnicy XXX Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK po zakończeniu zawodów otrzymali dyplomy za uczestnictwo w zawodach upominki, nagrody rzeczowe, ufundowane przez Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej.

Zarząd oraz pracownicy Biura Oddziału Rejonowego w Bielsku-Białej szczególnie dziękują fundatorom wyżej wręczonych Pucharów oraz Posłowi na Sejm RP Panu Mirosławowi Suchoń za pomoc w organizacji tych zawodów oraz przekazanie dla uczestników wody do pici oraz słodyczy.

Dziękujemy bardzo naszym ratownikom medycznym , ratownikom Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, wszystkim uczestnikom zawodów w trym opiekunom zespołów za włożone zaangażowanie, pracę wykonaną podczas zawodów oraz w trakcie przygotowań do XXX Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK.

Zwycięzcom życzymy powodzenia na etapie Okręgowym.

 Fotorelacja pod linkiem: Facebook

M
arek Mielnik
Dyrektor OR PCK
w Bielsku-Białej