• IX Ogólnopolski Marsz Pokoju HDK PCK 2013
  • Akcje Krwiodastwa w 2015 Więcej
  • Mistrzostwa Polski w Szachach Bielsko Biała
  • Zbieramy pieniążki i żywność dla potrzebujących wspólnie w Tesco
  • Przekazanie rowerka rehabilitacyjnego Więcej
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ZAPROSZENIE NA TURNIEJ RODZIN HONOROWYCH DAWCÓW KRWI REJONU BIELSKIEGO im. ROBERTA WOŚKO 2023

REGULAMIN
TURNIEJU RODZIN HONOROWYCH DAWCÓW KRWI REJONU BIELSKIEGO im. ROBERTA WOŚKO  2023
CELE:   popularyzacja honorowego krwiodawstwa,   integracja międzypokoleniowa,
 propagowanie zdrowego stylu życia.
ORGANIZATORZY:
Klub Honorowych Dawców Krwi  HDK-PCK  przy Urzędzie Gminy Łękawica
Klub Honorowych Dawców Krwi  HDK-PCK  ELEKTRON
Stowarzyszenie Beskidzkie Trutnie
MIEJSCE:    Hala Sportowa im. Bł. Ojca  Michała Tomaszka  ul. Sportowa 5a, przy Szkole Podstawowej w Łękawicy
TERMIN:       19 listopada 2023  (niedziela), godz.13,00
 WPISOWE:    Nie obowiązuje
ZGŁOSZENIA:  Drużyny należy zgłaszać do 10 listopada 2023r. pod nr. 660 856 492 oraz na messenger : Klub HDK PCK przy Urzędzie Gminy Łękawica
UCZESTNICTWO:  W  Turnieju mogą brać udział drużyny w 6-cioosobowym składzie.  Drużyna składa się z członków jednego zespołu (dorosłych oraz dzieci  - mile widziane),może być zgłoszona  pod   nazwą własną lub nazwą sponsora. Wiek uczestników ( rodziny od lat 5 – 100). Wymagane jest obuwie sportowe (tenisówki, trampki itp.)
PRZEBIEG KONKURENCJI:   Uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn. Dokładny system podany zostanie przed rozpoczęciem turnieju.  Konkurencje stanowić będą szereg zmagań sportowych przeprowadzonych na zasadach wspólnej zabawy. Charakter tych zmagań to niespodzianka.
 NAGRODY:  W turnieju przewidziano  pamiątkowe statuetki dla wszystkich drużyn za udział  oraz Puchar specjalny. Organizator zapewnia zawodnikom napoje, poczęstunek, ciepły posiłek oraz atrakcje.
 POSTANOWIENIA KOŃCOWE:   
Organizator zapewnia opiekę medyczna, która czuwać będzie nad  stanem zdrowia uczestników.   Organizator pozostawia sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzygania kwestii spornych nie objętych regulaminem.  Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na zawody.Impreza zostaje zorganizowana przy współpracy ze Stowarzyszeniem BESKIDZKIE TRUTNIE.