• IX Ogólnopolski Marsz Pokoju HDK PCK 2013
 • Akcje Krwiodastwa w 2015 Więcej
 • Mistrzostwa Polski w Szachach Bielsko Biała
 • Zbieramy pieniążki i żywność dla potrzebujących wspólnie w Tesco
 • Przekazanie rowerka rehabilitacyjnego Więcej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Zaproszenie na XI Ogólnopolski Marsz Pokoju Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża
Regulamin Marszu

 

 

I Cel Marszu.

-    uczczenie jubileuszu 65 lecia Honorowego Krwiodawstwa w Polsce,

-    złożenie hołdu św. Maksymilianowi Marii Kolbe, patronowi honorowych dawców krwi,

-    upamiętnienie 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej,

-    uczczenie pamięci pomordowanych w II wojnie światowej,

-    manifestacja pokojowa – wystosowanie apelu o pokój na świecie,

-    popularyzacja honorowego krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża,

-    integracja środowisk honorowych dawców krwi.

II Organizator.

     Oddziale Rejonowym PCK w Bielsku-Białej.

 1. Władze Marszu.

-    Komandor – Bronisław Syga

-    Biuro Marszu – Henryk Kowacz

-    Zabezpieczenie trasy – Roman Pieńczewski

-    Zabezpieczenie medyczne – Łukasz Zubrzycki i Tomasz Błasiak

-    Rzecznik prasowy – Marek Gruszka

 1. Termin i trasa Marszu.

09 września 2023r. godz.10.30

      tzw. stare boisko LKS Rajsko –do obozu w Auschwitz Birkenau i Auschwitz.

VI. Charakterystyka Marszu:

Marsz trwa jeden dzień. Wymarsz nastąpi po ceremonii otwarcia i złożenia kwiatów przy pomniku Żołnierza Września 1939r., w Rajsku ze tzw. starego boiska LKS Rajsko przy ul. Słowiańskiej do obozu w Auschwitz Birkenau. Uczestnicy Marszu poruszać się będą jednym pasem jezdni na odcinku 4 kilometrów drogą asfaltową. Po dotarciu do Auschwitz Birkenau, złożeniu kwiatów, zapaleniu zniczy i odczytaniu apelu o pokój na świecie przy Międzynarodowym Pomniku Ofiar, nastąpi wymarsz do Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz.

VII. Zgłoszenie uczestnictwa.

1.Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić pismem maszynowym lub drukowanym. Formularz winien być potwierdzony przez Prezesa Zarządu Okręgowego
lub Rejonowego lub  Prezesa Klubu HDK PCK lub Przewodniczącego Rady HDK PCK.

2.Wypełniony formularz należy przesłać na adres organizatora:

Śląski Oddział Okręgowy PCK
         Oddział Rejonowy w Bielsku-Białej

Sobieskiego 6

43-300 Bielsko-Biała

tel: 33 – 8228212,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

3.Odpłatność-darowizna od uczestnika wynosi 30 zł. (uczniowie, studenci zwolnieni w odpłatności)

4.Wpłaty darowizny należy dokonywać na konto:

    Polski Czerwony Krzyż

    Oddział Rejonowy w Bielsku-Białej

    Bank Millennium S.A.O/Bielsko-Biała

Nr. 36 1160 2202 0000 0002 2850 6063

Z dopiskiem „ XI Marsz Pokoju”

5.Uwaga: ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń ustala się na dzień 04.09.2023r.

6.Organizator w ramach wpisowego zabezpiecza:

-    ciepły posiłek,

-    herbatę,

-    opiekę medyczna na trasie Marszu,

-    ubezpieczenie uczestników na czas trwania Marszu,

-    wiązanki kwiatów i znicze pod pomniki,

-    opłata parkingowa w Oświęcimiu dla autokarów,

-    inne niespodzianki.

7.Organizator zgłaszający uczestników Marszu zapewnia we własnym zakresie dojazd uczestników do bazy Marszu oraz powrót uczestników do miejsca zamieszkania.

IX. Prawa o obowiązki uczestnika marszu.

1.Organizator ustala trasę Marszu i zapewnia uczestnikom bezpieczny   przemarsz.

2.Na trasie Marszu uczestnicy będą zabezpieczeni pod względem opieki medycznej.

3.Każdy uprawniony uczestnik zostaje ubezpieczony przez organizatora na czas trwania Marszu.

4.Za poszczególne reprezentacje i ich postawę w trakcie Marszu odpowiedzialny jest Kierownik Grupy.

5.Przed i w czasie trwania Marszu zabrania się spożywania jakiegokolwiek alkoholu.

6.Każdy Kierownik Grupy zobowiązany jest dostarczyć do Biura Marszu listę uczestników na godzinę przed rozpoczęciem Marszu.

7.Oddziały PCK, Rady HDK PCK lub Kluby HDK PCK po zgłoszeniu uczestnictwa zobowiązują podległe grupy do:

- podporządkowania się postanowieniom obowiązującego regulaminu oraz dodatkowym zarządzeniom i komunikatom Komandora Marszu,

- godnego zachowania się na trasie Marszu, a w szczególności w miejscach pamięci pomordowanych.

8.Za uczestników, którzy samowolnie opuszczą trasę Marszu, Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

UWAGA:

I Uczestnicy Marszu

- zabrania się używania nagłośnienia oraz mikrofonów pod Ścianą Straceń na terenie Auschwitz I,

- zabrania się zapalania zniczy w celi śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbe,

- zabrania się wnoszenia na teren Muzeum w Oświęcimiu  innych transparentów aniżeli promujących Honorowe Krwiodawstwa w Polsce oraz promujących jednostki organizacyjne PCK z Polski i jednostek zagranicznych.

- ponadto prosi się uczestników o dokładne zapoznanie się z zasadami obowiązującymi na terenie Muzeum: https://www.auschwitz.org/gfx/auschwitz/userfiles/_public/visit/43_pl.pdf?_gl=1*1o8zruu*_ga*MTYxNjA2MTU4NS4xNjkyNzA1NDk2*_ga_ES4EZDDBMD*MTY5MjcwNTQ5NS4xLjAuMTY5MjcwNTUwMy4wLjAuMA..

- zabrania się wnoszenia na teren obozu w Auschwitz Birkenau i Auschwitz niebezpiecznych narzędzi w tym różnego rodzaju noży, nożyczek, broni itp., (będzie kontrola wzorem kontroli przed odlotem w porcie lotniczym).

- uczestnicy przybywający na Marsz Pokoju w stanie wskazującym na spożywanie alkoholu zostaną wykluczeni z udziału,

- w czasie poruszania się po jezdni należy zachować wszelka ostrożność i ściśle wypełniać polecenia organizatorów i Policji.

 

II Pojazdy w marszu.

Do udziału w Marszu Pokoju zostaną dopuszczone jedynie pojazdy obsługujące Marsz, posiadające specjalne oznakowanie pojazdów polegające na wyłożeniu za szybą pojazdu po prawej stronie kierowcy białej kartki format A-4 z naklejonym Logo Polskiego Czerwonego Krzyża.

Postanowienia końcowe:

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie trwania Marszu, a powstałe z winy uczestników.

Uczestnik lub grupa uczestników, usuniętych z Marszu za niepodporządkowanie się regulaminowi traci wszelkie prawa dochodzenia roszczeń w stosunku do organizatora. Wszystkie sprawy związane z Marszem rozstrzyga Komandor Marszu.

 

Komitet Organizacyjny Marszu Pokoju

Honorowych Dawców Krwi

Polskiego Czerwonego Krzyża