• Akcje Krwiodastwa
  • Szkolna Akcja Dziel się Uśmiechem
  • Mistrzostwa Polski w Szachach Bielsko Biała
  • Regularnie zbieramy pieniążki i żywność dla potrzebujących
  • Sztandar OR PCK Bielsko Biała
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi z okazji Jubileuszu 65 lecia Krawiodawstwa w Polsce

W dniu 2 sierpnia 2023r. podczas wyścigu kolarzy 80 Tour de Pologne , którego etap przebiegał w Szczyrku i Bielsku-Białej, 32 Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi z poniższych Klubów Honorowych Dawców Krwi, nieodpłatnie zabezpieczało bezpieczny ich przejazd:

1. Klub HDK PCK przy Nemak - Poland w Bielsku-Białej.

2. Klub HDK PCK "Kropla Rh" przy OR PCK w Bielsku-Białej.

3. Klub HDK PCK przy Urzędzie Gminy w Jasienicy.

4. Klub HDK PCK przy OSP w Jaworzu.

5. Klub HDK PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Bielsku-Białej -Hałcnowie.

6. Klub HDK "Płomień" przy OSP w Kobiernicach.

7. Miejsko-Gminny Klub HDK PCK w Wilamowicach.

8. Klub HDK PCK przy Urzędzie Gminy w Łękawicy.

9. Klub HDK PCK przy Urzędzie Miasta w Żywcu.

Jest to kolejny ich dar dla społeczeństwa przy okazji Jubileuszu 65 lecia Krwiodawstwa w Polsce.

Dziękujemy za kolejny ich dar.


 

Marek Mielnik
Dyrektor OR PCK
w Bielsku-Białej