• IX Ogólnopolski Marsz Pokoju HDK PCK 2013
  • Akcje Krwiodastwa w 2015 Więcej
  • Mistrzostwa Polski w Szachach Bielsko Biała
  • Zbieramy pieniążki i żywność dla potrzebujących wspólnie w Tesco
  • Przekazanie rowerka rehabilitacyjnego Więcej
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Udane zawody wędkarskie dla Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża i ich sympatyków rej. bielskiego


W dniu 18 lipca 2020r. odbyły się drużynowe i indywidualne zawody wędkarskie, metodą spławikową o Puchar Przewodniczącej Rady Osiedla Bielsko-Biała-Hałcnów, zorganizowane przez Klub HDK PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Hałcnowie oraz Radę Osiedla Bielsko-Biała -Hałcnów dla Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża i ich sympatyków rej. bielskiego, na stawie PZW Karaś w Bielsku-Białej ul Grenady 4.


W zawodach wzięło udział jedenaście trzy osobowych drużyn wędkarskich z Klubów HDK PCK rej. bielskiego.

1. Miejsko-Gminy Klub HDK PCK w Wilamowicach.

2. Klub HDK PCK przy OSP w Jaworzu.

3. Klub HDK PCK przy Nemak -Poland w Bielsku-Białej.

4. Klub HDK PCK przy Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Bielsku-Białej.

5. Klub HDK PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Bielsku-Białej.

6. Klub HDK PCK przy Urzędzie Gminy w Łękawicy.

7. Klub HDK PCK przy TRW S.S. Poland w Czechowicach-Dziedzicach.

8. Klub HDK PCK „Elektron”w Bielsku-Białej.

9. Klub HDK PCK przy KWK Piast Ruch II w Woli.

10. Klub Sympatyków HDK PCK Bielsko-Biała- Hałcnów.

11. Klub HDK Bielsko-Biała - Stare Bielsko.

12. Kolega Jan Mrzyk z Klubu HDK PCK przy Urzędzie Gminy w Jasienicy, który startował w zawodach indywidualnie.

Łącznie w zawodach wzięło ponad 40 osób , w tym 34 zawodników. Zawody sędziował Wiceprezes Koła PZW Karaś d/s. organizacyjnych p. Marcin Przygoda a pomagał mu Wiceprezes Koła ds. gospodartczych p. Janusz Machniowski.

Przy pochmurnej pogodzie, ogólnie większe ryby słabiej brały. W większości brała tzw. drobnica. Było kilka pięknych amurów, jeden karpa, kilkanaście karasi, leszczy i płaci, które decydowały o miejscach na podium. Drużynowe zawody, odbywały się w oparciu o ocenę punktową zdobytą w sektorach łowiska.

Drużynowo zawody wygrała drużyna z Klubu HDK PCK przy KWK Piast Ruch II w Woli zajmując I miejsce- 9pkt.

II miejsce zajęła drużyna z Klubu HDK PCK przy Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Bielsku-Białej- 10pkt.

III miejsce zajęła drużyna z Klubu HDK PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Bielsku-Białej -Hałcnowie-12pkt (8540g).

IV miejsce zajęła drużyna z HDK PCK przy Urzędzie Gminy w Łękawicy-12pkt(5910g)

V miejsce zajęła drużyna z Klubu HDK PCK przy TRW S.S. Poland w Czechowicach-Dziedzicach-16pkt.(6400g)

VI miejsce zajęła drużyna z Klubu HDK Bielsko-Biała – Stare Bielsko-16pkt.(3970g)

VII miejsce zajęła drużyna z Klubu HDK PCK przy Nemak Poland w Bielsku-Białej-16pkt.(3350g)

VIII miejsce zajęła drużyna z Klubu HDK PCK przy OSP w Jaworzu-19 pkt.

IX miejsce zajęła drużyna z Klubu Sympatyków HDK PCK Bielsko-Biała – Hałcnów -30pkt.(550g)

X miejsce zajęła drużyna z Miejsko-Gminego Klubu HDK PCK w Wilamowicach-30pkt.(210g)

XI miejsce zajęła drużyna z Klub HDK PCK „Elektron”w Bielsku-Białej 30 pkt.(170g)

Indywidualnie zwyciężył w zawodach p. Marian KOWALSKI z Klub HDK PCK KWK Piast Ruch II w Woli – łowiąc 6500gr. ryb.

II miejsce zajął p. Robert DZIERGAS z Klubu HDK PCK przy Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Bielsku-Białej- łowiąc 5140 gr. ryb.

III miejsce zajął p. Mateusz JURASZEK z Klub HDK PCK przy Urzędzie Gminy w Łękawicy – łowiąc 4280Ggr. ryb.

Najmłodszym zawodnikiem zawodów wędkarskich Honorowych Dawców Krwi PCK i ich sympatyków został kolega Jan WŁOSIŃSKI z drużyny Klubu Sympatyków HDK PCK Bielsko-Biała – Hałcnów, który otrzymał Puchar Dyrektora Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej dla najmłodszego zawodnika zawodów wędkarskich HDK PCK i ich sympatyków rej. bielskiego.

 

Dla najlepszych drużyn i zawodników Puchary wręczała Pani Anita Szymańska Przewodnicząca Rady Osiedla Bielsko-Biała – Hałcnów oraz Marek Mielnik Wiceprezes Klubu HDK PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Bielsku-Białej.

 

Dziękuję Radzie Osiedla Bielsko-Biała Hałcnów z p. Anitą Szymańska na czele za współorganizacje tych zawodów oraz wszystkim wędkarzom za udział w zawodach organizowanych przez Klub HDK PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Hałcnowie wspólnie z Rada Osiedla Bielsko-Biała – Hałcnów.
Do zobaczenie na kolejnych zawodach wędkarskich.Więcej zdjęć na: https://www.facebook.com/pckbielskobiala/?eid=ARDh27hYYJ5jxmmop0vrccuxlgmGkAufQ7EU8ExfOvepHQ9_Kc1tcfKYQeM_k0lcYg52cTHwIkiNqVjK


Marek Mielnik
Wiceprezes Klubu HDK PCK

przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP

w Bielsku-Białej