• Akcje Krwiodastwa
  • Szkolna Akcja Dziel się Uśmiechem
  • Mistrzostwa Polski w Szachach Bielsko Biała
  • Regularnie zbieramy pieniążki i żywność dla potrzebujących
  • Sztandar OR PCK Bielsko Biała
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Odznaka Honorowa PCK dla Urzędu Gminy w WilamowicachW dniu 13 stycznia 2018 r. odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 200-lecia nadania praw miejskich Miastu Wilamowice. Swoją obecnością obchody zaszczycili zacni goście w osobach: pani Wicepremier Rady Ministrów Beaty SZYDŁO, Wiceminister pan Stanisław SZWED, poseł RP pan Grzegorz PUDA, senator RP pan Andrzej KAMIŃSKI, I Wicewojewoda Śląski pan Jan CHRZĄRZCZ i wielu innych. Uroczystości poprzedziła msza święta, którą koncelebrował JE Roman PINDEL - Biskup diecezji bielsko-żywieckiej.

W trakcie akademii odbyła się miła uroczystość podczas której, Prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej pan Bogdan OGROCKI,  wspólnie z Dyrektorem Biura OR PCK w Bielsku-Białej panem Markiem MIELNIKIEM oraz członkami Zarządu Miejsko-Gminnego Klubu HDK PCK w Wilamowicach przekazali na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wilamowicach pana Stanisława NYCZA i Burmistrza pana Mariana TRELI Odznakę Honorową PCK III stopnia dla Urzędu Gminy w Wilamowicach w uznaniu zasług na rzecz PCK oraz okolicznościową statuetkę.

Prezes B. OGROCKI, stwierdził, iż liczy na to, że odznaczenie to będzie wisiało na sali sesyjnej, ponieważ jest dowodem uznania dla radnych wszystkich kadencji oraz dotychczasowych włodarzy miasta. Jest to pierwsze odznaczenie dla Wilamowic, ale sądzę, że nie ostatnie.

Jeszcze raz gratuluję wspaniałego jubileuszu i przyznanego odznaczenia, a także dziękuję za nieocenioną pomoc przedstawicieli Rady Miejskiej oraz pracowników Urzędu Gminy w Wilamowicach, która pozwala nam właściwie rozwijać czerwonokrzyski ruch w naszym mieście, gminie i powiecie.

Ponadto bardzo serdecznie dziękuję mieszkańcom Wilamowic i gminy za hojność jaką okazali w trakcie zbiórek pieniężnych oraz honorowym dawcom krwi, którzy w okresie prawie 40 lat oddali honorowo ponad 4300 litrów pełnej krwi dla ratowania życia i zdrowia bliźnich.