• Akcje Krwiodastwa
  • Szkolna Akcja Dziel się Uśmiechem
  • Mistrzostwa Polski w Szachach Bielsko Biała
  • Regularnie zbieramy pieniążki i żywność dla potrzebujących
  • Sztandar OR PCK Bielsko Biała
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Honorowi krwiodawcy rej. bielskiego na mszy św. z okazji XXV Światowego Dnia Chorego

W dniu 13 lutego 2017 r. w salce katechetycznej kurii bielsko-żywieckiej odbyło się spotkanie honorowych krwiodawców rejonu bielskiego zorganizowane przez diecezjalną "Caritas" oraz Rejonową Radę Honorowych Dawców Krwi PCK w Bielsku-Białej. Spotkanie honorowych krwiodawców zainaugurowało piąty rok diecezjalnej edycji ogólnopolskiej akcji krwiodawstwa „Podaruj kroplę miłości”. W uroczystej mszy św. uczestniczyli Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej Pan Bogdan OGROCKI, Wiceprezes Pan Antoni KRUCZEK, Dyrektor Biura Pan Marek MIELNIK, Przewodniczący RR HDK PCK w Bielsku-Białej Pan Jerzy ZUŻAŁEK oraz Prezesi klubów HDK i ponad 100 członków z 3 klubów honorowych dawców krwi z Bielska-Białej, Jasienicy wraz ze sztandarem, Jaworza, Wilamowic, Kobiernic, Bestwiny i Łękawicy oraz z Kęt.

Uroczystą mszę św. koncelebrował JE bp Piotr GREGER, który w trakcie kazania powiedział cyt. " Grono krwiodawców stanowi niezaprzeczalny dowód, że przykazanie miłości bliźniego wyrażone troską o jego życie i zdrowie jest sprawą priorytetową”. Zwrócił uwagę, że wielkość każdego daru polega między innymi na tym, że jest on niepowtarzalny, unikatowy, jedyny w swoim rodzaju. W tym kontekście zauważył, że krew jest jedną z tych nielicznych substancji, której nie można zastąpić niczym innym, gdyż nie można jej wytworzyć w warunkach laboratoryjnych i nie może mieć żadnego zamiennika. „Jako dawcy nie wiecie, komu, kiedy i w jakich okolicznościach będzie potrzebna wasza krew, którą dobrowolnie pragniecie oddać. Liczy się człowiek bez względu na wyznanie, religię czy reprezentowany światopogląd.

Po mszy św. wystąpił młodzieżowy zespół z parafii w Trzebini koło Żywca wraz ze swym wikariuszem ks. Krzysztofem CIURLĄ, który zaśpiewał klika kolęd, a następnie wszyscy spotkali się przy wspólnym stole. W trakcie spotkania wystąpiła "Kapela Spod Czocha" z Łękawicy.

Ks. Robert KASPROWSKI - Dyrektor bielsko-żywieckiej "Caritas" i diecezjalny koordynator akcji „Podaruj kroplę miłości” zauważył, że zainaugurowana po raz kolejny kampania zatacza w diecezji coraz większe kręgi. „W tym roku zaprosiliśmy do współpracy nie tylko bielskie koła krwiodawców, ale także koła z całej diecezji. Chcemy w ten sposób pokazać, że to dzieło jest ważne. Nieważne, czy to się dzieje pod sztandarem "Caritas" czy PCK, kluczowe jest to, że sprawa krwiodawstwa jest szalenie ważna”– zaznaczył kapłan.

Zarząd OR PCK oraz RR HDK PCK w Bielsku-Białej serdecznie dziękuje wszystkim krwiodawcom, ich rodzinom oraz sympatykom ruchu czerwonokrzyskiego za udział w tej wspaniałej eucharystii.

http://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/bp-greger-do-krwiodawcow-wasz-dar-to-wielki-znak-troski-o-blizniego/

http://bielsko.gosc.pl/doc/3701783.Czerwona-kropla-czyli-anonimowy-dar

http://bielsko.gosc.pl/gal/spis/3699854.Diecezjalne-spotkanie-krwiodawcow

 

Z czerwonokrzyskim pozdrowieniem

PREZES OR PCK w Bielsku - Białej

Bogdan OGROCKI