• IX Ogólnopolski Marsz Pokoju HDK PCK 2013
  • Akcje Krwiodastwa w 2015 Więcej
  • Mistrzostwa Polski w Szachach Bielsko Biała
  • Zbieramy pieniążki i żywność dla potrzebujących wspólnie w Tesco
  • Przekazanie rowerka rehabilitacyjnego Więcej
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Podniosła uroczystość w Wilamowicach

Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej z Wilamowic, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Wilamowic i Zasola Bielańskiego świętowali w dniach 1-2 września 2012r., na rynku głównym w Wilamowicach, Jubileusz 125-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wilamowicach oraz uroczystość poświęcenia nowego ciężkiego samochodu bojowego.
Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się w dniu 1 września br., mszą św. Polowa w intencji strażaków celebrowaną, przez ks. kanclerza Kurii Diecezjalnej Stanisława Dadak. Bardzo ciepłe słowa pod adresem pracy i oddania strażaków z Wilamowic, swojej homilii przekazał proboszcz Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Wilamowicach ks. Michał Boguta. Jubileusz 125-lecia istnienia jednostki OSP w Wilamowicach, był okazją do poświęcenia nowego ciężkiego samochodu bojowego, który został zakupiony dzięki władzom Wilamowic, mieszkańcom Wilamowic i Zasola Bielańskiego oraz sponsorom. W trakcie uroczystości została poświęcona tablica pamiątkowa o Józefie Latosińskim, założycielu i pierwszym naczelniku Ochotniczej Starzy Pożarnej 1887r., w Wilamowicach, wielkim obywatelu Wilamowic i patriocie. Pamiątkowa tablica zostanie umieszczona na ścianie miejscowej strażnicy, by młodemu pokoleniu strażaków przypominała o jego osobie. W trakcie uroczystości odbyło się ślubowanie młodzieżowej drużyny pożarniczej. Była też defilada kompani honorowej, pocztów sztandarowych oraz samochodów pożarniczych. Obchody były również okazją do wręczenia odznaczeń zasłużonym członkom Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wilamowicach
. Wśród odznaczonych strażaków, Prezes OSP Wilamowice Jan Sztafiński jako honorowy dawca krwi PCK i propagator honorowego krwiodawstwa, został odznaczony przez Prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej, Pana Bogdana Ogrockiego Odznaką Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża trzeciego stopnia za zasługi na rzecz PCK. Pan Jan Sztafiński jest członkiem Polskiego Czerwonego Krzyża i honorowym dawca krwi od roku 1989, oddał honorowo 23.500 ml. krwi. Pan Sztafiński, pełniąc funkcję Prezesa OSP w Wilamowicach, między innymi wspomaga osobiście miejscowy Klub HDK PCK przy organizowaniu akcji krwiodawstwa w remizie, ściśle współpracuje z Klubem HDK PCK
w Wilamowicach. Z inicjatywy Jana Sztafińskiego, jednostka pożarnicza OSP
w Wilamowicach od początku realizuje program konkursu PCK „Ognisty Ratownik-Gorąca Krew”. Łącznie wśród strażaków OSP w Wilamowicach jest 12 honorowych krwiodawców.

Na zakończenie pierwszego dnia jubileuszu, na rynku głównym w Wilamowicach odbył się koncert Orkiestry Dętej OSP z Wilamowic i zabawa taneczna.

W drugim dniu uroczystości, były zaplanowane pokazy skoków spadochronowych, pokazy ratownictwa technicznego, pokazy jednostki specjalnej Policji z Bielsk-Białej, pokazy 18 Batalionu Powietrzno-Desnatowego z Bielska-Białej, zabawa taneczna i pokaz ogni sztucznych.

Przedmiotowy Jubileusz był okazją do zapoznania się z historią OSP w Wilamowicach
i miejscowości Wilamowice, która jest między innymi „zebrana” w jednym z pomieszczeń miejscowej strażnicy. Było, co oglądać i podziwiać, niech świadczy o tym krótka foto relacja.Relacja: Marek Mielnik